BAL KARNAWAŁOWY


 B A L   K A R N A W A Ł O W Y
ODBĘDZIE SIĘ
17 STYCZNIA 2017r. (WTOREK), W GODZINACH: 9:OO – 11:OO
W PROGRAMIE:
• GRY I ZABAWY PRZY MUZYCE
• KONKURSY
• TAŃCE PRZEBIERAŃCÓW