BAL KARNAWAŁOWY


 B A L   K A R N A W A Ł O W Y
ODBĘDZIE SIĘ
12 STYCZNIA 2018r. (PIĄTEK), W GODZINACH: 9:OO – 11:OO
W PROGRAMIE:
• GRY I ZABAWY PRZY MUZYCE
• KONKURSY
• TAŃCE PRZEBIERAŃCÓW