Kadra

Dyrektorem Przedszkola nr 50 – „Mały Kolejarz” we Wrocławiu jest Małgorzata Boczek – nauczycielka dyplomowana, magister pedagogiki, w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i administrowania placówką oświatową oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami Unii Europejskiej na Politechnice Wrocławskiej.

Liczne kursy i szkolenia dla nauczycieli i kadry menadżerskiej. Ukończone różnorodne formy doskonalące z dziedziny prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego. Autorka dwóch programów własnych: Programu adaptacyjnego i programu profilaktycznego, dotyczącego bezpieczeństwa dzieci Bądź bezpieczny.

W placówce pracuje od 1996 roku, funkcję dyrektora pełni od 1 września 2000r. W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka i dbałość o tworzenie sprzyjającego klimatu i optymalnych warunków jego rozwoju. Uważa, że każde dziecko ma prawo do własnego, indywidualnego rozwoju.


GRUPA I