Opłaty

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE - obowiązuje od 1 stycznia 2018r.

Dzieci 3, 4 i 5-letnie:

5 godzin dziennie – jest bezpłatne,

w pozostałym czasie: za każdą godzinę płacimy 1 zł.

Dzieci 6-letnie

nie płacą za wychowanie i opiekę od 1 września roku szkolnego, w którym ukończyły 6 lat.

Rodziny wielodzietne:

na pisemny wniosek mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z opłaty za opiekę i wychowanie.

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

2 posiłki (śniadanie+zupa z deserem): 3,20 zł/dziennie

2 posiłki (zupa z deserem+II danie): 4,20 zł/dziennie

3 posiłki (śniadanie+zupa z deserem+II danie): 6,40 zł/dziennie

4 posiłki (śniadanie+zupa deserem+II danie+podwieczorek): 8 zł/dziennie

 

OPŁATĘ ZA PRZEDSZKOLE

(opłata za pobyt+wyżywienie)

wpłacamy na konto: 89 1020 5226 0000 6302 0417 3209,

w tytule przelewu, proszę nie zapomnieć podać imienia i nazwiska dziecka oraz grupy.