Opłaty

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

obowiązuje od 1 stycznia 2017r.

Dzieci 3, 4 i 5-letnie

od 7:OO do 12:OO nie płacą za wychowanie i opiekę

Dzieci 6-letnie

nie płacą za wychowanie i opiekę

Rodziny wielodzietne, na pisemny wniosek mogą skorzystać

z całkowitego zwolnienia z opłaty za opiekę i wychowanie.

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

2 posiłki (śniadanie+zupa z deserem): 3,20 zł/dziennie

2 posiłki (zupa z deserem+II danie): 4,20 zł/dziennie

3 posiłki (śniadanie+zupa z deserem+II danie): 6,40 zł/dziennie

4 posiłki (śniadanie+zupa deserem+II danie+podwieczorek): 8 zł/dziennie

 

OPŁATĘ ZA PRZEDSZKOLE

(opłata za pobyt+wyżywienie)

wpłacamy na konto: 89 1020 5226 0000 6302 0417 3209,

w tytule przelewu, proszę nie zapomnieć podać

imienia i nazwiska dziecka oraz grupy.