Osiągnięcia

Wychowankowie przedszkola biorą czynny udział w festiwalach muzycznych i teatralnych, konkursach i wystawach plastycznych organizowanych na terenie całego Wrocławia. Jest już tradycją, że co roku biorą udział w Przeglądzie Teatrów Jasełkowych, w Przeglądzie Teatrów Przedszkolnych, Turnieju Jednego Wiersza, czy w Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków – zdobywając powszechne uznanie oraz liczne nagrody i wyróżnienia.

Tylko w ubiegłym roku nasi wychowankowie zdobyli 6 wyróżnień w różnego rodzaju konkursach plastycznych organizowanych na terenie Wrocławia, wyróżnienie w KONKURSIE POEZJI i MALARSTWA, wyróżnienie we WROCŁAWSKIM FESTIWALU ŚPIEWAJĄCYCH PRZEDSZKOLAKÓW i FESTIWALU TAŃCZĄCYCH PRZEDSZKOLAKÓW, a jedna z nauczycielek zajęła I miejsce w KONKURSIE LITERACKIM dla nauczycieli.

Reasumując – przedszkole zajmuje czołowe miejsca w konkursach i przeglądach w ramach WIELKIEJ PRZEDSZKOLNEJ NAGRODY WROCŁAWIA, które to przedsięwzięcie jest połączeniem wszystkich przedszkolnych konkursów dotyczących tradycji, historii, kultury oraz problemów współczesnych naszego miasta. Głównym celem jest pobudzenie aktywności placówek przedszkolnych miasta Wrocławia w popularyzacji wiedzy o mieście oraz tworzenie warunków do pobudzania tożsamości regionalnej i kształtowania świadomości małej ojczyzny.

Ponadto, już po raz siódmy Przedszkole zajęło I miejsce, w corocznym BIEGU SOLIDARNOŚCI, w kategorii dzieci 5 i 6-letnich.