Plan Pracy Grupa II

CZERWIEC

 

1. O czym marzą dzieci?

 1. Kogo spotka papuga?
 2. Gdzie latem zobaczę ziemię, ogień, wodę i  powietrze?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

• Rozumie, czym są marzenia, i potrafi o nich opowiadać.

• Uczy się szanować innych i ich wybory.

• Zna swoje możliwości i umiejętności i potrafi je wykorzystać w codziennych czynnościach.

• Porównuje wysokość osób i przedmiotów, dostrzega zmiany w swoim wyglądzie związane  z dorastaniem.

• Obdarza innych uwagą, potrafi ocenić ich zachowanie w kategoriach dobra i zła.

• Zgodnie współpracuje z innymi i dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu.

 • Uczy się nazw dni tygodnia, planuje działania na bieżący tydzień.

• Poznaje cechy charakterystyczne pustyni i mieszkających tam zwierząt.

• Rozpoznaje i nazywa zwierzęta sawanny.

• Poznaje mieszkańców Afryki, uczy się szacunku i tolerancji wobec osób o odmiennym wyglądzie.

• Porównuje długość kilku elementów, opisuje je, stopniując przymiotniki.

• Rozpoznaje i nazywa zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla lata.

• Uczestniczy w zabawach badawczych związanych z powietrzem.

• Wie, jak bezpiecznie spędzać czas w pełnym słońcu.

• Poznaje hymn i barwy narodowe. Rozpoznaje kontur mapy Polski.

• Uczy się odpowiednio zachowywać podczas zwiedzania instytucji kulturalnych.

Ÿ Stosuje zwroty grzecznościowe.

Ÿ Wie, jak należy się ubierać zgodnie z pogodą i porą roku.

Ÿ Zgodnie bawi się w grupie, sprząta zabawki.

Ÿ Wie, gdzie i jak można się bezpiecznie bawić latem.

• Rozwija zainteresowanie książkami, z uwagą słucha utworów literackich.

• Doskonali umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat.

 

 

Maj

 

1.  Do czego są skrzydła?

2. Gdzie jest kraina fantazji?

3. O czym opowiada biedronka?

4. Kogo kocham? Kto mnie kocha?

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

 • Poznaje wybrane gatunki ptaków i ich wiosenne zwyczaje.
 • Prowadzi obserwacje ptaków w terenie.
 • Klasyfikuje elementy, stosuje określenia: mało, dużo.
 • Poznaje wybrane pojazdy powietrzne.
 • Określa kierunki i miejsca na kartce papieru.
 • Słucha bajek i rozpoznaje ich bohaterów.
 • Poznaje różne rodzaje książek i uczy się z nich korzystać.
 • Wie, jak powstaje książka, i uczestniczy w grupowym tworzeniu książki.
 • Uczestniczy w zabawach teatralnych, posługuje się gestem i rekwizytami.
 • Przelicza elementy, stosuje wymianę „jeden za jeden”.
 • Formułuje wypowiedzi o łące na podstawie wiersza.
 • Doskonali sprawność manualną, posługuje się nożyczkami.
 • Ćwiczy pamięć wzrokową, łączy identyczne obrazki w pary.
 • Nazywa i opisuje na podstawie fotografii członków swojej rodziny.
 •  Prawidłowo wskazuje i nazywa części ciała.
 • Próbuje rozpoznawać i nazywać emocje, rozumie znaczenie okazywania miłości najbliższym.
 • Opowiada o zajęciach i pracy zawodowej rodziców.
 • Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach uroczystości z okazji dnia mamy i taty.

 

Kwiecień

 

1. Kto mieszka w wiejskiej zagrodzie?

2. Tydzień zdrowia

3. Jakie są kolory tęczy?

4. Dlaczego powietrza nie widać?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

1.  Poznaje wybrane gatunki zwierząt gospodarskich.

2.  Naśladuje głosy i sposób poruszania się wybranych zwierząt.

3.  Poznaje korzyści, jakie czerpie człowiek z hodowli zwierząt.

4.  Nazywa zwierzęta dorosłe i młode i potrafi połączyć je w pary.

5. Zna wartości odżywcze produktów mlecznych i próbuje nowych smaków.

6. Zna zasady zdrowego żywienia.

7. Wie, dlaczego należy dbać o higienę osobistą.

8. Potrafi samodzielnie myć zęby.

9. Wie, jak dbać o zdrowie.

10. Zakłada uprawę kwiatów i potrafi ją pielęgnować.

11. Obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

12. Odgrywa role w inscenizacji na podstawie utworu literackiego.

13. Współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczne i uczestnicząc we  wspólnych zabawach.

14. Przelicza elementy i nazywa kolory.

15. Zdobywa podstawowe informacje o powietrzu.

16. Wykonuje proste doświadczenia i uczestniczy w zabawach badawczych.

17. Klasyfikuje przedmioty i określa ich położenie w przestrzeni.

18. Poznaje zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

19. Obserwuje siłę wiatru i chmury na niebie. Opisuje swoje spostrzeżenia.

20. Wykonuje prace plastyczne, wykazując się inwencją twórczą.

21.  Doskonali umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat.

22. Doskonali samodzielność.

23. Wie, jak należy zachowywać się przy stole.

24. Rozwija zainteresowanie książkami, z uwagą słucha utworów literackich.

25. Śpiewa piosenki i uczestniczy w zabawach muzycznych.

 

 

MARZEC

 

1. Kogo spotkamy nad wodą?(2 tygodnie)

 1. Jak woda kapie, dzwoni, gra?
 2. Kogo zmoczył wielkanocny zajączek?

(2 tygodnie)

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

 • Rozpoznaje wybrane środowiska wodne.
 • Rozpoznaje zwierzęta wodne i charakterystyczne cechy ich wyglądu.
 • Przelicza w zakresie 1–5 lub więcej.
 • Naśladuje odgłosy przyrody, słucha muzyki i gra na instrumentach.
 • Rozwija wyobraźnię, tworząc prace plastyczno-techniczne i konstrukcyjne.
 • Obserwuje i opisuje, rozumie znaczenie symboli pogodowych.
 • Dostrzega zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie.
 • Klasyfikuje garderobę, dobierając ją odpowiednio do pogody.
 • Wyróżnia części roślin i wie, jakich warunków potrzebują do wzrostu.
 • Przelicza w zakresie 1–5 lub więcej.
 • Porządkuje i przygotowuje salę do świąt.
 • Poznaje zwyczaje i tradycje wielkanocne.
 • Dostrzega piękno w wytworach sztuki ludowej swojego regionu.
 • Klasyfikuje i przelicza elementy.
 • Zakłada uprawę i potrafi ją pielęgnować.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych i próbuje samodzielnie wyciągać wnioski.
 • Poznaje tradycje wielkanocne i uczestniczy w przygotowaniach do świąt.

 

LUTY

 

1. Mokre czy suche?

 1. Gdzie jest kraina czystości? (2 tygodnie)
 2. Kto jest zdrowy jak ryba?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

ŸUczestniczy w zabawach badawczych i eksperymentach.

Ÿ Wypowiada się na dany temat, mówi pełnymi zdaniami.

Ÿ Współpracuje z grupą w czasie zajęć i zabaw.

Ÿ Zna właściwości wody i jej funkcje w życiu zwierząt i roślin.

Ÿ Rozpoznaje i nazywa pojazdy wodne.

Ÿ Dostrzega znaczenie wody w utrzymaniu higieny osobistej i czystości otoczenia.

Ÿ Rozumie pojęcie higiena i przedmioty higieny osobistej.

Ÿ Wie, jak dbać o zęby i że należy poddawać je leczeniu.

Ÿ Posługuje się określeniami długi, krótki, ciężki, lekki.

Ÿ Przelicza elementy w zakresie 4, podaje liczbę elementów.

Ÿ Stara się przewidywać skutki swojego zachowania.

Ÿ Poznaje wartości odżywcze wybranych napojów i produktów.

Ÿ Uczy się podstawowych zasad segregacji śmieci.

Ÿ Stosuje zwroty grzecznościowe.

Ÿ Nabywa samodzielności w codziennych sytuacjach.

Ÿ Wie, jak dbać o zdrowie i że należy poddawać się leczeniu.

Ÿ Wie, jak należy się ubierać zgodnie z pogodą i porą roku.

Ÿ Zgodnie bawi się w grupie, sprząta zabawki.

Ÿ Wie, gdzie i jak można się bezpiecznie bawić zimą.

• Dostrzega zamiany zachodzące w przyrodzie zimą.

• Doskonali samodzielność.

• Wykonuje prace plastyczne, wykazując się inwencją twórczą.

• Rozwija zainteresowanie książkami, z uwagą słucha utworów literackich.

• Utrwala znajomość kolorów.

• Doskonali umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat.

 

 

STYCZEŃ

 

1.Gdzie jest gorąco i pachnąco?

2. Kogo spotkam na balu?

3. Zima dobra czy zła?

4. Co lubię robić z Babcią i z Dziadkiem?

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

Dziecko:

 • Poznaje kuchnię i pracę kucharki.

• Nazywa naczynia i urządzenia kuchenne.

• Bada polisensorycznie produkty spożywcze i przyprawy kuchenne.

• Doskonali samodzielność.

• Wie, jak należy zachowywać się przy stole.

• Rozwija zainteresowanie książkami, z uwagą słucha utworów literackich. • Uczy się wiersza na pamięć.

• Utrwala znajomość kolorów.

• Wykonuje prace plastyczne, wykazując się inwencją twórczą.

• Doskonali umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat.

• Uczestniczy w wydarzeniu przedszkolnym – balu karnawałowym.

• Dostrzega zamiany zachodzące w przyrodzie zimą.

• Poznaje sporty i zabawy zimowe.

• Obserwuje wybrane gatunki ptaków.

• Wie, jak pomagać ptakom przetrwać zimę.

• Zna imiona członków rodziny.

• Wie, jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi.

• Poznaje tradycyjne zabawy i rządzące nimi reguły.

• Prezentuje swoją wiedzę i umiejętności na forum grupy.

• Przygotowuje prezenty dla bliskich

 

 

Grudzień

 

 1. Spotkanie z Mikołajem.
 2. Kiedy jest ciepło i miło.
 3. O czym marzy pierwsza gwiazdka?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

ŸRozwijanie umiejętności  budowania wypowiedzi na podany temat.

Ÿ Doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów.

Ÿ Usprawnianie percepcji wzrokowej i uwagi.

Ÿ Rozbudzanie zainteresowania i radości -  oczekiwanie na Mikołaja.

ŸDostrzeganie i nazywanie zmian w przyrodzie w okresie zimy.

Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje samodzielnie wyciągać wnioski.

Ÿ Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.

Ÿ Utrwalenie znajomości należy się ubierać zimą.

Ÿ Doskonalenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się.

Ÿ Doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.

Ÿ Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz koordynacji ruchowej.

Ÿ Zapoznanie ze  sposobami rozgrzewania ciała (dłoni, stóp) w przypadku przemarznięcia (tupanie, bieganie, podskoki)

Ÿ Wdrażanie do słuchania utworów literackich i wypowiada się na ich temat.

Ÿ Doskonalenie umiejętności klasyfikacji ze względu na wybrane cechy.

ŸZapoznanie z  urządzeniami elektrycznymi.

Ÿ Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami świątecznymi.

Ÿ Wykonywanie ozdób świątecznych i dekorowanie sali.

Ÿ Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń historyjki obrazkowej.

Ÿ Doskonalenie umiejętność wypowiadania się, podczas omawiania utworów i  układania życzeń.

Ÿ W radosnej atmosferze oczekuje na święta.

Ÿ Doskonalenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się.

Ÿ Doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.

Ÿ Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz koordynacji ruchowej.

 

LISTOPAD

1. Kogo spotkam w parku i w lesie? (2 tygodnie)

2.  W co i jak się bawić?

 1.  Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki?

4. Co nam daje ogień?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

ŸNazywanie zjawisk charakterystycznych dla pór roku.

Ÿ Poznanie wybranych roślin i zwierząt leśnych.

Ÿ Poznanie zasad zachowania się  w lesie i zbierania runa leśnego.

Ÿ Wykonanie pracy plastycznej, z wykorzystaniem  materiału przyrodniczego.

 • Zgodna współpraca z innymi dziećmi.

Ÿ Odczytywanie prostych symboli i próba kodowania informacji.

• Uważne słuchanie i wypowiadanie się na temat utworów literackich.

• Poznanie trybu życia i zwyczajów wybranych zwierząt.

• Posługiwanie  się liczebnikami porządkowymi.

• Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych.

• Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.

ŸWskazywanie  i nazywanie części ciała.

Ÿ Przypomnienie zasad zachowania w grupie – kodeks grupowy

Ÿ Próby oceniania  zachowania innych, porównywanie  z ustalonymi zasadami.

Ÿ Uważne słuchanie utworów literackich i wypowiadanie się na ich temat.

 • Nauka  szanowania i dbałości o swoje rzeczy.

• Wzbogacanie   wiedzy na temat wybranych zwierząt.

• Nauka   zasad bezpiecznego zachowania się w kontaktach ze zwierzętami.

• Stosowanie  określeń opisujących miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni.

• Doskonalenie koncentracji i sprawność manualnej.

ŸPoznanie właściwości ognia i jego korzyści dla człowieka.

Ÿ Rozpoznawanie i nazywanie wybranych barw.

Ÿ Zwrócenie uwagi na  różnice między dniem a nocą.

Ÿ Poznanie  i wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z ognia.

 • Przyjmowanie roli aktora i widza.
 • Przeliczanie elementów w zakresie 3 i dostępnym dziecku.
 • Wdrażanie do wspólnych zabaw swobodnych.
 • Wdrażanie do sprzątania po skończonej zabawie.
 • Zachęcanie do samodzielności podczas rozbierania się i ubierania.

 

 

PAŹDZIERNIK

1. Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie? (2 tygodnie)

2. Do czego są potrzebne koła?

3. Jakie są kolory jesieni?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

Dziecko:

 Ÿ Rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa.

Ÿ Poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami.

Ÿ Segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie.

Ÿ Poznaje pojęcia: wysokiniski.

Ÿ Doskonali sprawność manualną, lepiąc z masy solnej.

Ÿ Ćwiczy samodzielność.

Ÿ Segreguje warzywa ze względu na kształt.

Ÿ Gra w grę, przestrzegając zasad.

Ÿ Poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia.

Ÿ Uczy się właściwego zachowania przy stole.

Ÿ Poznaje koła i wyróżnia je spośród innych kształtów.

Ÿ Doskonali orientację  i spostrzegawczość.

Ÿ Słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat.

Ÿ Nazywa pojazdy uprzywilejowane.

Ÿ Dowiaduje się, do kogo zwrócić się o pomoc w razie wypadku. Poznaje numer alarmowy.

Ÿ Uczy się  bezpiecznego poruszania po drogach.

ŸUczy się dostrzegać piękno przyrody i właściwie się do niej odnosić.

Ÿ Uczy się wiersza na pamięć.

Ÿ Odróżnia drzewa iglaste od liściastych.

Ÿ Rozpoznaje po owocach i liściach kasztanowca i jarzębinę.

Ÿ Starannie wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 

WRZESIEŃ

1.Czy w przedszkolu jest miło? (2 tyg.)

2. Co na Ziemi jest piękne, ciekawe i tajemnicze?

3. Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie? (2 tygodnie)

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

Dziecko:

Ÿ Poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby.

Ÿ Zna swój znaczek w szatni i łazience.

Ÿ Reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe.

Ÿ Poznaje imiona dzieci w grupie.

Ÿ Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe.

Ÿ Stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe.

Ÿ W skupieniu słucha utworów literackich.

Ÿ Grupuje przedmioty i układa szeregi.

Ÿ Dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie.

Ÿ Poznaje różne środowiska przyrodnicze.

Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje swoje doznania.

Ÿ Poznaje i nazywa różne rodzaje budowli i określa ich przeznaczenie.

Ÿ Klasyfikuje i przelicza elementy.

Ÿ Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Wie, że należy szanować przyrodę.

Ÿ Ćwiczy samodzielność.

Ÿ Rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa.

Ÿ Poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami.

Ÿ Segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie.

Ÿ Poznaje pojęcia: wysokiniski.

Ÿ Doskonali sprawność manualną, lepiąc z masy solnej.

Ÿ Ćwiczy samodzielność.

Ÿ Segreguje warzywa ze względu na kształt.

Ÿ Gra w grę, przestrzegając zasad.

Ÿ Poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia.

Ÿ Uczy się właściwego zachowania przy stole.