Plan Pracy Grupa II

LUTY

 

1. Mokre czy suche?

 1. Gdzie jest kraina czystości? (2 tygodnie)
 2. Kto jest zdrowy jak ryba?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

ŸUczestniczy w zabawach badawczych i eksperymentach.

Ÿ Wypowiada się na dany temat, mówi pełnymi zdaniami.

Ÿ Współpracuje z grupą w czasie zajęć i zabaw.

Ÿ Zna właściwości wody i jej funkcje w życiu zwierząt i roślin.

Ÿ Rozpoznaje i nazywa pojazdy wodne.

Ÿ Dostrzega znaczenie wody w utrzymaniu higieny osobistej i czystości otoczenia.

Ÿ Rozumie pojęcie higiena i przedmioty higieny osobistej.

Ÿ Wie, jak dbać o zęby i że należy poddawać je leczeniu.

Ÿ Posługuje się określeniami długi, krótki, ciężki, lekki.

Ÿ Przelicza elementy w zakresie 4, podaje liczbę elementów.

Ÿ Stara się przewidywać skutki swojego zachowania.

Ÿ Poznaje wartości odżywcze wybranych napojów i produktów.

Ÿ Uczy się podstawowych zasad segregacji śmieci.

Ÿ Stosuje zwroty grzecznościowe.

Ÿ Nabywa samodzielności w codziennych sytuacjach.

Ÿ Wie, jak dbać o zdrowie i że należy poddawać się leczeniu.

Ÿ Wie, jak należy się ubierać zgodnie z pogodą i porą roku.

Ÿ Zgodnie bawi się w grupie, sprząta zabawki.

Ÿ Wie, gdzie i jak można się bezpiecznie bawić zimą.

• Dostrzega zamiany zachodzące w przyrodzie zimą.

• Doskonali samodzielność.

• Wykonuje prace plastyczne, wykazując się inwencją twórczą.

• Rozwija zainteresowanie książkami, z uwagą słucha utworów literackich.

• Utrwala znajomość kolorów.

• Doskonali umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat.

 

 

STYCZEŃ

 

1.Gdzie jest gorąco i pachnąco?

2. Kogo spotkam na balu?

3. Zima dobra czy zła?

4. Co lubię robić z Babcią i z Dziadkiem?

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

Dziecko:

 • Poznaje kuchnię i pracę kucharki.

• Nazywa naczynia i urządzenia kuchenne.

• Bada polisensorycznie produkty spożywcze i przyprawy kuchenne.

• Doskonali samodzielność.

• Wie, jak należy zachowywać się przy stole.

• Rozwija zainteresowanie książkami, z uwagą słucha utworów literackich. • Uczy się wiersza na pamięć.

• Utrwala znajomość kolorów.

• Wykonuje prace plastyczne, wykazując się inwencją twórczą.

• Doskonali umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat.

• Uczestniczy w wydarzeniu przedszkolnym – balu karnawałowym.

• Dostrzega zamiany zachodzące w przyrodzie zimą.

• Poznaje sporty i zabawy zimowe.

• Obserwuje wybrane gatunki ptaków.

• Wie, jak pomagać ptakom przetrwać zimę.

• Zna imiona członków rodziny.

• Wie, jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi.

• Poznaje tradycyjne zabawy i rządzące nimi reguły.

• Prezentuje swoją wiedzę i umiejętności na forum grupy.

• Przygotowuje prezenty dla bliskich

 

 

Grudzień

 

 1. Spotkanie z Mikołajem.
 2. Kiedy jest ciepło i miło.
 3. O czym marzy pierwsza gwiazdka?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

ŸRozwijanie umiejętności  budowania wypowiedzi na podany temat.

Ÿ Doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów.

Ÿ Usprawnianie percepcji wzrokowej i uwagi.

Ÿ Rozbudzanie zainteresowania i radości -  oczekiwanie na Mikołaja.

ŸDostrzeganie i nazywanie zmian w przyrodzie w okresie zimy.

Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje samodzielnie wyciągać wnioski.

Ÿ Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.

Ÿ Utrwalenie znajomości należy się ubierać zimą.

Ÿ Doskonalenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się.

Ÿ Doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.

Ÿ Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz koordynacji ruchowej.

Ÿ Zapoznanie ze  sposobami rozgrzewania ciała (dłoni, stóp) w przypadku przemarznięcia (tupanie, bieganie, podskoki)

Ÿ Wdrażanie do słuchania utworów literackich i wypowiada się na ich temat.

Ÿ Doskonalenie umiejętności klasyfikacji ze względu na wybrane cechy.

ŸZapoznanie z  urządzeniami elektrycznymi.

Ÿ Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami świątecznymi.

Ÿ Wykonywanie ozdób świątecznych i dekorowanie sali.

Ÿ Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń historyjki obrazkowej.

Ÿ Doskonalenie umiejętność wypowiadania się, podczas omawiania utworów i  układania życzeń.

Ÿ W radosnej atmosferze oczekuje na święta.

Ÿ Doskonalenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się.

Ÿ Doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.

Ÿ Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz koordynacji ruchowej.

 

LISTOPAD

1. Kogo spotkam w parku i w lesie? (2 tygodnie)

2.  W co i jak się bawić?

 1.  Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki?

4. Co nam daje ogień?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

ŸNazywanie zjawisk charakterystycznych dla pór roku.

Ÿ Poznanie wybranych roślin i zwierząt leśnych.

Ÿ Poznanie zasad zachowania się  w lesie i zbierania runa leśnego.

Ÿ Wykonanie pracy plastycznej, z wykorzystaniem  materiału przyrodniczego.

 • Zgodna współpraca z innymi dziećmi.

Ÿ Odczytywanie prostych symboli i próba kodowania informacji.

• Uważne słuchanie i wypowiadanie się na temat utworów literackich.

• Poznanie trybu życia i zwyczajów wybranych zwierząt.

• Posługiwanie  się liczebnikami porządkowymi.

• Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych.

• Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.

ŸWskazywanie  i nazywanie części ciała.

Ÿ Przypomnienie zasad zachowania w grupie – kodeks grupowy

Ÿ Próby oceniania  zachowania innych, porównywanie  z ustalonymi zasadami.

Ÿ Uważne słuchanie utworów literackich i wypowiadanie się na ich temat.

 • Nauka  szanowania i dbałości o swoje rzeczy.

• Wzbogacanie   wiedzy na temat wybranych zwierząt.

• Nauka   zasad bezpiecznego zachowania się w kontaktach ze zwierzętami.

• Stosowanie  określeń opisujących miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni.

• Doskonalenie koncentracji i sprawność manualnej.

ŸPoznanie właściwości ognia i jego korzyści dla człowieka.

Ÿ Rozpoznawanie i nazywanie wybranych barw.

Ÿ Zwrócenie uwagi na  różnice między dniem a nocą.

Ÿ Poznanie  i wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z ognia.

 • Przyjmowanie roli aktora i widza.
 • Przeliczanie elementów w zakresie 3 i dostępnym dziecku.
 • Wdrażanie do wspólnych zabaw swobodnych.
 • Wdrażanie do sprzątania po skończonej zabawie.
 • Zachęcanie do samodzielności podczas rozbierania się i ubierania.

 

 

PAŹDZIERNIK

1. Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie? (2 tygodnie)

2. Do czego są potrzebne koła?

3. Jakie są kolory jesieni?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

Dziecko:

 Ÿ Rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa.

Ÿ Poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami.

Ÿ Segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie.

Ÿ Poznaje pojęcia: wysokiniski.

Ÿ Doskonali sprawność manualną, lepiąc z masy solnej.

Ÿ Ćwiczy samodzielność.

Ÿ Segreguje warzywa ze względu na kształt.

Ÿ Gra w grę, przestrzegając zasad.

Ÿ Poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia.

Ÿ Uczy się właściwego zachowania przy stole.

Ÿ Poznaje koła i wyróżnia je spośród innych kształtów.

Ÿ Doskonali orientację  i spostrzegawczość.

Ÿ Słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat.

Ÿ Nazywa pojazdy uprzywilejowane.

Ÿ Dowiaduje się, do kogo zwrócić się o pomoc w razie wypadku. Poznaje numer alarmowy.

Ÿ Uczy się  bezpiecznego poruszania po drogach.

ŸUczy się dostrzegać piękno przyrody i właściwie się do niej odnosić.

Ÿ Uczy się wiersza na pamięć.

Ÿ Odróżnia drzewa iglaste od liściastych.

Ÿ Rozpoznaje po owocach i liściach kasztanowca i jarzębinę.

Ÿ Starannie wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 

WRZESIEŃ

1.Czy w przedszkolu jest miło? (2 tyg.)

2. Co na Ziemi jest piękne, ciekawe i tajemnicze?

3. Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie? (2 tygodnie)

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

Dziecko:

Ÿ Poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby.

Ÿ Zna swój znaczek w szatni i łazience.

Ÿ Reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe.

Ÿ Poznaje imiona dzieci w grupie.

Ÿ Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe.

Ÿ Stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe.

Ÿ W skupieniu słucha utworów literackich.

Ÿ Grupuje przedmioty i układa szeregi.

Ÿ Dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie.

Ÿ Poznaje różne środowiska przyrodnicze.

Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje swoje doznania.

Ÿ Poznaje i nazywa różne rodzaje budowli i określa ich przeznaczenie.

Ÿ Klasyfikuje i przelicza elementy.

Ÿ Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Wie, że należy szanować przyrodę.

Ÿ Ćwiczy samodzielność.

Ÿ Rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa.

Ÿ Poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami.

Ÿ Segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie.

Ÿ Poznaje pojęcia: wysokiniski.

Ÿ Doskonali sprawność manualną, lepiąc z masy solnej.

Ÿ Ćwiczy samodzielność.

Ÿ Segreguje warzywa ze względu na kształt.

Ÿ Gra w grę, przestrzegając zasad.

Ÿ Poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia.

Ÿ Uczy się właściwego zachowania przy stole.