Plan Pracy Grupa II

TEMATYKA ZAJĘĆ MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

I – IDZIE JESIEŃ PRZEZ OGRÓD I SAD

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw
 • spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii

II – IDZIE JESIEŃ DO ZWIERZĄT

 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu

III – CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY

 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, Internetu
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi)
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii

IV – IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów, w bezpośrednim z nimi kontakcie (gniecenie papieru)
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badaniu tonięcia i pływania ciał
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mała

 

TEMATYKA ZAJĘĆ: MIESIĄC WRZESIEŃ

 

 

I – TO JESTEM JA

 • Poznawanie imion dzieci z grupy
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • Odpowiadanie na zadane pytania
 • Nazywanie przedmiotów i ich kolorów
 • Słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych

II – MOJA GRUPA

 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • Rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków
 • Skupianie uwagi, krótkich treściach przekazywanych przez nauczyciela
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość
 • Rysowanie kredkami
 • Słuchanie piosenek

III – MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach
 • Poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu
 • Rozpoznawanie wybranych znaków drogowych
 • Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół , do przodu, do tyłu, w bok
 • Malowanie palcami

VI – IDZIE JESIEŃ PRZEZ LAS, PARK

 • obserwowanie środowiska przyrodniczego
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody
 • uczestniczenie w zabawach twórczych