Plan Pracy Grupy I

PLAN MIESIĘCZNY- PAŹDZIERNIK

 

Tematy kompleksowe:

 1. Idzie jesień…przez ogród i sad.
 2. Idzie jesień…do zwierząt.
 3. Co z czego otrzymujemy.
 4. Idzie jesień…z deszczem.

 

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
 • Poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela
 • Tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw
 • Poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia

 

PLAN MIESIĘCZNY- WRZESIEŃ

 

Tematy kompleksowe:

 1. To jestem ja.
 2. Moja grupa.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Idzie jesień…przez las, park.

 

 

 • Poznawanie imion i nazwisk dzieci i grupy
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • Odpowiadanie na zadane pytania
 • Nazywanie przedmiotów i ich kolorów
 • Porównywanie przedmiotów: klasyfikowanie ich ze względu na jakość, barwę, wielkość itp.
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
 • Rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela
 • Nazywanie przedmiotów i ich kolorów
 • Porównywanie przedmiotów, klasyfikowanie ich
 • Rysowanie kredkami
 • Muzyka i śpiew- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych