Plan Pracy Grupy I

Treści programowe: Czerwiec

 

 

1.  Zwierzęta egzotyczne

 • „U zwierząt egzotycznych”- zabawa rozwijająca umiejętność klasyfikowania
 • Zabawa ruchowa z elementem chodzenia na czworakach -„Małe tygryski”
 • Rozwiązywanie zagadek – wskazywanie odpowiedzi na obrazkach
 • Czyj to cień? Rozpoznawanie kształtów zwierząt
 • Słuchanie wiersza J. Tuwima „Słoń Trąbalski”, rozmowa nt. treści wiersza
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Jakim jestem zwierzątkiem”
 • Ćwiczenia ruchowo- graficzne „Fale”
 • Zabawa z elementem równowagi „Stopa idzie za stopą”

 

2.  Kolory lata

 • „Idą krasnoludki” zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej
 • „Taniec kolorów”- improwizacja ruchowa przy piosence
 • „Duże- małe” zabawa dydaktyczna- klasyfikowanie wg dwóch cech (kolor i wielkość)
 • „Niebieskie niebo”- obserwacja nieba ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne odcienie koloru niebieskiego i kształty chmur
 • „Po co potrzebna jest znajomość kolorów?” – zabawa dydaktyczna
 • Balonik- popularna zabawa integracyjna
 •  Ćwiczenia gimnastyczne- kształtowanie umiejętności podskoku, rozwijanie swoich umiejętności, poprawne wykonywanie poleceń n-la
 • Kolorowy dom- konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków, rozwijanie umiejętności manipulowania, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów, zachowanie równowagi w trakcie wznoszenia budowli

 

3.  Czekamy na wakacje

 •  Zabawy z „Tupem”- zabawa ruchowa kształtująca spostrzegawczość słuchową z wykorzystaniem tekstu
 •   „Rekin” – zabawa bieżna
 •  „Muszelki i kamyki”- układanie rytmów 2 i 3 –elementowych
 •  „Gdzie jedziemy na wakacje?” – zabawa słownikowa
 •   „Na wsi”- opowiadanie o obrazku ze szczególnym uwzględnieniem sposobów spędzania wolnego czasu na wsi oraz zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania prac rolniczych
 •  Kółko graniaste- tradycyjna zabawa muzyczno- ruchowa
 •  „Lato” – gimnastyka buzi i języka (zabawy logopedyczne)
 • „Jedziemy na wakacje” – praca z wierszem Cz. Janczarskiego, rozmowa nt wysłuchanej treści
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem  różnorodnych sprzętów terenowych

 

Treści programowe: Maj

 

 

1. Legendy Polskie

 • Smok wawelski- praca z wierszem Z. Dmitrocy, rozmowa nt wysłuchanej treści
 • Rytmiczne echo; rytmizowanie tekstu piosenki;  Cicho- głośno; zabawy muzyczno- rytmiczne przy piosence
 • Wielskie skarby- zabawa badawcza, operowanie pojęciami: krótki, długi
 • Układamy wieżę- zabawa dydaktyczna, wskazywanie i nazywanie kolorów klocków, określenie ich kształtu i liczby
 • Gdzie co jest? Zabawa dydaktyczna- orientacja w przestrzeni
 • Legenda o warszawskiej syrence-  słuchanie legendy czytanej przez n-la

 

2.  W zgodzie z naturą

 • „Bałagan” – praca z wierszem I. Salach, rozmowa dotycząca treści wiersza
 • Jak czystość naszego otoczenia wpływa na nasze zdrowie – rozmowa kierowana pytaniami
 • „Sprzątamy zabawki”- zabawa dydaktyczna, klasyfikacja według dwóch cech
 •  Zakręcamy krany- zabawa naśladowcza, wykorzystanie wiadomości w praktyce
 •  Różne odgłosy- zagadki słuchowe, rozpoznawanie efektów dźwiękowych pochodzących z ulicy
 • Jak przedszkolaki szanują przyrodę- zabawy słownikowe
 • Gimnastyka – zabawy usprawniające narządy mowy w oparciu o wiersz G. Wasilewicz

 

3.  Przyjaciele z różnych stron

 • „Chcę mieć przyjaciela”  - słuchanie opowiadania D. Niewoli, rozmowa kierowana
 •  Mój przyjaciel – zabawa słownikowa
 •  „Duże- małe”- zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie, przeliczanie, dokonywanie analizy sylabowej wyrazów
 •  „Zwierzęta w ZOO”- rozwiązywanie zagadek
 •  Różne strony świata- praca z obrazkami, poznanie wyglądu, zwyczajów i tradycji wybranych dzieci z różnych stron świata
 •  Kółko graniaste- tradycyjna zabawa muzyczno- ruchowa
 • Lwy- zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej

 

4.  Moja Mama i mój Tata

 •  „Serduszko” – słuchanie wiersza B. Formy
 •  „Kim jest moja mama?” zabawa słownikowa
 •  Magiczne pudełko- zabawa sensoryczna- kojarzenie przedmiotu z zawodem wykonywanym przez mamy
 •  „Mój tato”- praca z wierszem B. Formy, rozmowa nt wysłuchanej treści
 •  Piosenka dla mamy i dla taty- osłuchanie z piosenką, nauka słów
 • Gry i zabawy z tatą- zabawa dydaktyczna, rysowanie prostej gry- ścianki, przeliczanie w zakresie 4
 • Pomocne przedszkolaki- zabawy muzyczno- ruchowe przy piosence „Pomogę mamusi”

 

 

Treści programowe: Kwiecień

 

 

1.  Wiosenna łąka

 • Motyl- zabawy paluszkowe wg M. Barańskiej
 • Jestem samodzielny- kształtowanie samodzielności, próby samodzielnego ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer
 • Zabawy rytmiczno- muzyczne przy piosence. Łąka- zabawy ruchowe do melodii piosenki
 • Rytmiczne echo- akcentowanie metrum wg fragmentów piosenki
 • Bocian patrzy- zabawa pobudzająco- hamująca
 • Kolorowa łąka- zabawa dydaktyczna, zabawa orientacyjno- porządkowa

 

2.  Wiosenne hodowle

 • Bajka muszki- zabawa paluszkowa naśladowcza kształtująca świadomość palców u rąk
 • Kwiaty w ogródkach- prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy
 • Mało nas- zabawy przy piosence; wierzbowe kotki- zabawy rytmiczno- muzyczne przy piosence
 • W szklarni- praca z obrazkiem, stosowanie pojęć: mniej, więcej, tyle samo, przeliczanie w zakresie 2.
 • Gimnastyka buzi i języka- zabawy logopedyczne

 

3.  Nasze książki

 • Niejadek- zabawy usprawniające narządy mowy dziecka wg G. Wasilewicz
 • Różne książki- prezentacja różnego rodzaju książek
 • Duże- małe, zabawa dydaktyczna- kształtowanie pojęć: duży, mały
 •  Moja książeczka- opowiadanie dotyczące ulubionej postaci z bajki w nawiązaniu do opowiadań Tupa znanych już dzieciom; Moja ulubiona bajka- zabawa słownikowa
 • Księgarnia- praca z wierszem B. Formy; Książki na półkę- zabawa ruchowa
 • Książeczki w naszym przedszkolu- wizyta w Bajkowej Biblioteczce przedszkolnej
 • Tańczący woreczek- ćwiczenie rytmiczno- zręcznościowe

 

4.  Legendy Polskie

 • Smok wawelski- praca z wierszem Z. Dmitrocy, rozmowa nt wysłuchanej treści
 • Rytmiczne echo; rytmizowanie tekstu piosenki;  Cicho- głośno; zabawy muzyczno- rytmiczne przy piosence
 • Wielskie skarby- zabawa badawcza, operowanie pojęciami: krótki, długi
 • Układamy wieżę- zabawa dydaktyczna, wskazywanie i nazywanie kolorów klocków, określenie ich kształtu i liczby
 • Gdzie co jest? Zabawa dydaktyczna- orientacja w przestrzeni
 • Legenda o Popielu- słuchanie legendy czytanej przez n-la
 •  Koziołek matołek- zabawa z wierszem Z. Dmitrocy, oglądanie książeczki z ilustracjami przedstawiającym Koziołka Matołka

 

Treści programowe: Marzec

 

 

1. Domowi ulubieńcy

 • Pimpuś- słuchanie opowiadania A. Świrczyńskiej
 • Moje ulubione zwierzaki- zabawa słownikowa
 • Zwierzątka do domu- zabawa dydaktyczna, dopasowywanie domku do zwierzęcia, nazywanie zwierząt i domów
 • Chomik- zabawy naśladowcze usprawniające narządy mowy dziecka wg wiersza G. Wasilewicz
 • Jestem samodzielny- kształtowanie samodzielności, próby samodzielnego ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego

 

2. Wiosna tuż, tuż…

 • Szukamy wiosny- prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy przedszkola, zwracanie uwagi na pierwsze oznaki wiosny
 • Słońce świeci- deszczyk pada- zabawa orientacyjno- porządkowa
 • Przybycie wiosny- słuchanie wiersza B. Formy; rozmowa dotycząca wiersza
 • „Zrób tyle, ile…” zabawa orientacyjno- porządkowa z elementem liczenia
 • „W marcu jak w garncu”- zabawy z przysłowiem; zabawa orientacyjno- porządkowa
 • Zabawy ruchowe- ćwiczenie dużych grup mięśniowych, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, poprawne wykonywanie ćwiczeń, poruszanie się po sali bez potrącania innych dzieci

 

3. Wiosenne Porządki

 • „Siała Zuzia”- wiersz A. Frączek (rozróżnianie głosek: ż i ź)
 • Wiosenne ptaki-  prowadzenie obserwacji- zwracanie uwagi na ptaki, które przylatują na wiosnę
 • „Jak czystość naszego otoczenia wpływa na nasze zdrowie?”- rozmowa kierowana pytaniami n-la
 • Robimy porządki w naszej sali- zabawa poprzez działanie
 • „Do czego to służy?” Zabawa dydaktyczna, memory
 • Marcowe ogródki- praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenne prace w ogrodzie, wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych; zwrócenie uwagi na dokładne mycie rąk po przyjściu do przedszkola

 

4. Święta tuż, tuż…

 • Palmy i palemki, praca z obrazkiem
 • Pisanki- słuchanie wiersza D. Gellner; nauka wiersza na pamięć
 • Zabawy rytmiczno-muzyczne przy piosence „Kurczątka do stodoły”
 • Wielkanoc- słuchanie wiersza B. Formy, rozmowa nt wysłuchanego utworu- swobodne wypowiedzi dzieci
 • „Małe- duże jajo kurze”, zabawa ruchowo naśladowcza
 • Utrwalanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem, zwracanie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w łazience
 • Dziwne rozmowy: zabawy muzyczno- ruchowe przy piosence.

 

Treści programowe: Luty

 

1. Bajki i bajeczki

 •  Wysoka góra- konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków, rozwijanie umiejętności manipulowania, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów, zachowanie równowagi w trakcie wznoszenia budowli;
 • Dobrze- źle zabawa dydaktyczna; rozróżnianie dobrych i złych zachowań, ćwiczenia w mowie;
 •  Sroczka- zabawa naśladowcza kształtująca rozpoznawanie przez dotyk;
 • Obcy- słuchanie opowiadania O. Masiuk, rozmowa dotycząca jego treści, ćwiczenia słownikowe;
 • Zabawy gimnastyczne, rozwijanie głównych grup mięśniowych. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, poprawne wykonywanie ćwiczeń,, kształtowanie poczucia rytmu.

 

2. Dawno, dawno temu…

 •  Czego jest jeden- zabawa dydaktyczna, wprowadzenie i utrwalenie pojęcia liczby jeden;
 • Gimnastyka buzi i języka, usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia oddechowe, języka i warg;
 • Magiczne pudełko- zabawa sensoryczna, rozpoznawanie przedmiotów, które są związane z postaciami rycerza i królewny;
 • Słońce- słuchanie wiersza M. Joniec, rozmowa dotycząca jego treści „wschodzi słońce coraz wyżej i zachodzi coraz niżej”
 • Żółte i wesołe- zabawa dydaktyczna, grupowanie według cechy i koloru.

 

3. Zwierzęta w gospodarstwie

 •  Krowa- słuchanie wiersza Z. Dmirtocy, rozmowa nt. jego treści: „krowy i motyle” zabawa ruchowa z elementami chodzenia na czworakach;
 • Dzień i noc- zabawa ruchowa;
 • „Naśladowanie głosów zwierząt”, „Rytmiczne echo”, „Zwierzęta w domu”, zabawy rytmiczno- muzyczne przy piosence;
 • „Kaczka dziwaczka”- praca z wierszem J. Brzechwy; „Kaczki w stawie” – zabawa ruchowa;
 • „Owce i owieczki” zabawa badawcza

 

4. W wiejskim gospodarstwie

 •  „Wiejskie gospodarstwo”- słuchanie opowiadania O. Masiuk, rozmowa dotycząca jego treści; Na wiejskim podwórku- omówienie obrazka;
 • „Jakie to zwierzę?”  zabawa ruchowa;
 • Jestem samodzielny- kształtowanie samodzielności, podejmowanie prób samodzielnego ubierania się i ustawienia w pary przed wyjściem na spacer;
 • „Traktor” –rozwiązywanie zagadki, „Inne pojazdy rolnicze”- praca z obrazkiem;
 • Kaczka i kaczęta- zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej, zabawy z Tupem- ćwiczenia słuchowe;
 • „Zwariowana świnka”- zabawa dydaktyczna, stosowanie pojęć: krótki i długi;
 • Dziwne rozmowy: zabawy muzyczno- ruchowe przy piosence.

 

Treści programowe: Styczeń

 

1. Biało dookoła

 •  Trzy guziczki- zabawa naśladowcza,
 •  Piórka- ćwiczenia oddechowe, usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych poprzez wydłużanie wydechu i dostosowania siły natężenia powietrza w trakcie dmuchania,
 •  Ile gwiazdek- zabawa dydaktyczna, kształtowanie umiejętności liczenia,
 •  Biały obrazek- malowanie palcami białą farbą, rozwijanie sprawności motorycznych i percepcji wzrokowej w trakcie malowania
 •  Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
 •  Zima- prowadzenie obserwacji wyglądu drzew w trakcie spaceru w pobliżu przedszkola

 

2. Zabawy w karnawale

 •  Karnawał- słuchanie i rozmowa na temat wiersza Z. Dmitrocy „Taniec śnieżynek”, zabawa z elementem przysiadu
 •  Maski- zabawa rozwijająca spostrzegawczość, ćwiczenia słownikowe,
 •  Taniec bałwanków, osłuchanie z piosenką „Bal bałwanków”- zabawy rytmiczno- ruchowe przy piosence,
 •  Jestem samodzielny- kształtowanie samodzielności, podejmowanie prób samodzielnego ubierania się i ustawienia w pary przed wyjściem na spacer,
 •  Lwy- zabawa naśladowcza kształtująca wyczucie palców u ręki, „babuleńka i koziołek” zabawa naśladowcza przy piosence w kole,
 •  Karnawałowe szaleństwo, rozwiązywanie zagadek dotyczących postaci z balu przebierańców, ćwiczenia słownikowe,

 

3. Lubimy zimę

 •  Kule- zabawa dydaktyczna, poznawanie właściwości papieru- gazet, rozwijanie sprawności motorycznych w trakcie zgniatania i formowania kul,
 •  Nieprzemakalne- zabawa badawcza, poznawanie właściwości  wchłaniania wody przez różne przedmioty,
 •  Sanki, zabawa naśladowcza na podstawie A. Maćkowiaka, rozwijanie motoryki w trakcie rysowania palcem, kształtowanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 •  Język na nartach, zabawa logopedyczna, usprawnianie narządów mowy (ćwiczenie języka),
 •  Zimowe zagadki- kształtowanie percepcji  słuchowej w trakcie analizy tekstu zagadki oraz analizy dźwiękowej wyrazów (podział na sylaby),

 

4. Babcia i Dziadek

 •  Kiedy babcia była mała- rozmowa w oparciu o tekst I. Suchorzewskiej; poznawanie osób z najbliższego otoczenia, podawanie informacji o osobach najbliższych,
 •  Dziadek budowniczy-  zabawa dydaktyczna, łączenie przyczyn i skutków; poznawanie zmian  odwracalnych i nieodwracalnych,
 •  „Buziaki dla Babci i dla Dziadka”- zabawy z cmokaniem, usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych,
 •  Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami,
 •   Warzywa dla Babci- zabawa paluszkowa wg. M. Barańskiej,

 

Treści programowe: Grudzień

 

1. Goście za oknem

 • Poznawanie wybranych ptaków, rozpoznawanie, nazywanie i określanie cech charakterystycznych oraz warunków do życia wróbla
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie dokonywania syntezy sylab
 • Kształtowanie umiejętności segregowania elementów
 • Zabawa polisensoryczna- poznawanie różnych ziaren i przedmiotów, wskazywanie wśród innych przedmiotów pokarmu dla ptaków
 • Zabawy ortofoniczne na podstawie tekstu A. Frączek
 • Kształtowanie spostrzegawczości oraz umiejętności dostosowania się do poleceń

 

2. Spotkanie z listonoszem

 • Poznanie pracy listonosza oraz etapu wędrówki listów
 • Kształtowanie pojęć określających wielkość przedmiotów: mały, duży
 • „Idę z listem”- kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
 • Stemplowanie kopert; rozwijanie motoryki poprzez regulowanie siły nacisku i napięcia
 • Zabawa językowa i ćwiczenia oddechowe wg. E. i W. Szwajkowskich; rozwijanie sprawności językowych w trakcie powtarzania onomatopei: „Trata, tata”
 • Słuchanie tekstu H. Niewiadomskiej; kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień; pisanie listu do Mikołaja

 

3. Choinkowe ozdoby

 • „Pawie oczka”- rozpoznawanie i nazywanie kół wśród figur geometrycznych
 • „Choinka dla misia” rozwijanie motoryki i koordynacji wzrokowo- ruchowej w oparciu o tekst J. Korczakowskiej
 •  Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Zabawa naśladowcza w oparciu o tekst A. Maćkowiaka, kształtowanie motoryki małej
 • Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie odszukiwania takich samych kształtów

 

4. Spotkanie przy wigilijnym stole

 • Zabawa matematyczna; kształtowanie spostrzegawczości w trakcie ustalania rodzaju i liczby nakryć do stołu
 •  Kształtowanie  i rozwijanie motoryki w trakcie naśladowania lepienia pierogów
 •  „kolęda” słuchanie i śpiewanie kolędy
 • Słuchanie opowiadania O. Masiuk, zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie wg jednej cechy
 • „Zimowe echo” zabawa słuchowa- naśladowcza
 • Kolędujemy- przekazywanie świątecznych życzeń

 

5. Przez okrągły rok

 • „Skąd się bierze zielony?” Poznanie zjawiska mieszania się barw
 • „Wiosna, lato, jesień, zima” kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia
 • Prowadzenie obserwacji, podawanie cech charakterystycznych pogody (temp, opady, wiatr)
 • Karuzela- dostosowanie się do coraz szybszego tempa zabawy
 • „Kręcimy”- zabawa z elementem toczenia
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych przed i po posiłku

 

Treści programowe: Listopad

 

1. Moja rodzina

 • Kształtowanie umiejętności realizowania dynamiki (pojęcia: cicho- głośno)
 • Budzenie zainteresowania najbliższym otoczeniem w trakcie podawania informacji o swoich bliskich
 • Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie odszukiwania i nazywania obrazków (przedmiotów)
 • Podawanie imion rodzeństwa, kształtowanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej wyrazów (imion)
 • Malowanie palcami po śladzie koła- głowy i elementów brakujących (oczu, ust itp.), kształtowanie umiejętności stosowania odpowiedniego nacisku palców i dłoni

 

2. Jesienne malowanie

 • Poznawanie kolorów i walorów smakowych wybranych przypraw kuchennych, dzielenie się spostrzeżeniami
 • Obserwowanie i podawanie cech jesiennego krajobrazu w trakcie spaceru
 •  Rozwijanie motoryki w trakcie łączenia kawałków plasteliny o różnych kolorach, nadawanie nazw powstałym kolorom
 • Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie segregowania przedmiotów wg jednej cechy, uczenie wyrażania opinii i argumentowania
 • Rozwijanie motoryki małej w trakcie rysowania, poznawanie różnych technik plastycznych

 

3. Droga do przedszkola

 •  Rozróżnianie domów ludzi; kształtowanie reakcji na sygnał, ćwiczenia w mowie
 •  Segregowanie obrazków, nazywanie i porównywanie
 •  „Moja droga do przedszkola”- rysowanie i kreślenie różnych linii
 •  Oglądanie ilustracji przedstawiających ruch miejski- wyszukiwanie wskazanych elementów obrazka, kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Prowadzenie obserwacji ruchu na ulicy w pobliżu przedszkola z perspektywy ogrodu przedszkolnego
 • Sygnalizator- poznawanie kształtu koła, układanie w odpowiednim układzie kolorowych kół w oparciu o wiersz A. Maćkowiaka
 •  Stemplowanie dłońmi w oparciu o opowiadanie, kształtowanie umiejętności stosowania się do poleceń

 

4. Ubrania na zimne dni

 •  Czapka- wskazywanie rodzajów czapek i podawanie ich przeznaczenia, porządkowanie ich według pór roku
 •  Nazywanie części ubioru i wskazywanie kolejności zakładania poszczególnych elementów ubioru w trakcie wychodzenia na spacer lub przedszkolny plac zabaw
 •  Kształtowanie umiejętności przeliczania liczebności zbiorów
 •  Nazywanie rodzajów obuwia w oparciu o tekst H. Niewiadomskiej
 •  Kształtowanie umiejętności sprawnego ubierania się w trakcie wychodzenia do ogrodu przedszkolnego

 

Treści programowe: Październik

 

1. Las jesienią – zwierzęta w lesie

Dziecko:

 • Recytuje wiersz i prezentuje ruchy
 • Poznaje środowisko leśne, jego mieszkańców i zwyczaje
 • Kształtuje spostrzegawczość w trakcie wskazywania określonych cech przedmiotu
 • Kształtuje umiejętność liczenia
 • Kształtuje umiejętności sprawnego ustawiania się według poleceń n-la
 • Kształtuje szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy
 • Kształtuje codziennych nawyków higienicznych

 

2. Przygotowania do zimy

Dziecko:

 • Poznaje środowisko oraz warunki życia psa, nabywanie zwyczajów opieki nad zwierzętami
 • Kształtuje umiejętności wyrażania emocji poprzez naśladowanie
 • Kształtuje umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni (wysoko- nisko)
 • Kształtuje umiejętności określania wielkości przedmiotów (duży- mały)
 • Podkreśla znaczenie przetworów jako rodzaju zapasów na zimę w oparciu o tekst I. Salach
 • Rozpoznaje i nazywa przedmioty związane z przygotowaniem przetworów

 

3. Jesienne malowanie

 • Rozwijanie motoryki małej w trakcie naśladowania ruchów lepienia z plasteliny
 • Rozmowa na podstawie wiersza A. Kamieńskiej- wyrażanie własnych odczuć
 • Obserwowanie i podawanie cech jesiennego krajobrazu w trakcie spaceru
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; rozwijanie motoryki
 • Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie segregowania przedmiotów według jednej cechy
 • Zabawy muzyczno- ruchowe, utrwalanie słów i melodii znanej piosenki
 • Zabawa ruchowo słuchowa, kształtowanie pamięci poprzez powtarzanie wyliczanki

 

4. Pada i pada

 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie odtwarzania rytmu poprzez klaskanie i stukanie
 • Kształtowanie pojęć: cicho, głośno i ich realizacja poprzez działanie
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów zbiorów
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej w trakcie rysowania i kolorowania
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie określania położenia przedmiotów w przestrzeni (wysoko, nisko, nad, pod)
 • „Ubieram się ciepło” nazywanie części garderoby w trakcie ubierania się przed wyjściem na spacer

 

Treści programowe: Wrzesień

 

1. W Przedszkolu

Dziecko:

 • Wymienia imiona kolegów z grupy
 • Korzysta z kącików zabaw znajdujących się w Sali
 • Ilustruje piosenkę ruchem
 • Rozpoznaje swój znaczek

 

2. Oto ja

Dziecko:

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych
 • Wdrażanie do samodzielności
 • Uwrażliwienie na estetyczny wygląd
 • Rozróżnia i nazywa części ciała

 

3. Owoce (jabłko, gruszka, śliwka)

 • Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców – sadem
 • Kojarzenie owoców z drzewami na których rosną
 • Poznanie różnych sposób przechowywania i spożywania owoców

 

4. Jesienią w parku – zwierzęta w parku

Dziecko:

 • Rozpoznaje zwierzęta na ilustracji
 • Porównuje i klasyfikuje przedmioty
 • Naśladuje ruchy
 • Manipuluje materiałem przyrodniczym