Plan Pracy Grupy Ia

LUTY

 

I Mokre czy suche?

II Gdzie jest kraina czystości?

III Kto jest zdrowy jak ryba?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:
ŸUczestniczy w zabawach badawczych i eksperymentach.

Ÿ Wypowiada się na dany temat, mówi pełnymi zdaniami.

Ÿ Współpracuje z grupą w czasie zajęć i zabaw.

Ÿ Zna właściwości wody i jej funkcje w życiu zwierząt i roślin.

Ÿ Rozpoznaje i nazywa pojazdy wodne.

Ÿ Dostrzega znaczenie wody w utrzymaniu higieny osobistej i czystości otoczenia.

Ÿ Rozumie pojęcie higiena i przedmioty higieny osobistej.

Ÿ Wie, jak dbać o zęby i że należy poddawać je leczeniu.

Ÿ Posługuje się określeniami długi, krótki.

Ÿ Stara się przewidywać skutki swojego zachowania

Ÿ Poznaje wartości odżywcze wybranych napojów i produktów.

Ÿ Uczy się podstawowych zasad segregacji śmieci.

Ÿ Potrafi odpowiednio się zachować na spacerze i w miejscu publicznym.

Ÿ Stosuje zwroty grzecznościowe.

Ÿ Nabywa samodzielności w codziennych sytuacjach.

Ÿ Wie, jak dbać o zdrowie i że należy poddawać się leczeniu.

 

 

 

Styczeń

 

I Gdzie jest gorąco i pachnąco? 

II Kogo spotkam na balu?

III Co lubię robić z babcią i dziadkiem?

IV Zima – dobra czy zła?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:
ŸPoznaje kuchnię i pracę kucharki.

Ÿ Nazywa naczynia i urządzenia kuchenne.

Ÿ Bada polisensorycznie produkty spożywcze i przyprawy kuchenne.

Ÿ Doskonali samodzielność.

Ÿ Wie, jak należy zachowywać się przy stole.

Ÿ Rozwija zainteresowanie książkami, z uwagą słucha utworów literackich.

Ÿ Uczy się wiersza na pamięć.

Ÿ Utrwala znajomość kolorów.

Ÿ Wykonuje prace plastyczne, wykazując się inwencją twórczą.

Ÿ Doskonali umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat.

Ÿ Uczestniczy w wydarzeniu przedszkolnym – balu karnawałowym.

Ÿ Zna imiona członków rodziny.

Ÿ Wie, jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi.

Ÿ Poznaje tradycyjne zabawy i rządzące nimi reguły.

Ÿ Prezentuje swoją wiedzę i umiejętności na forum grupy.

Ÿ Przygotowuje prezenty dla bliskich.

Ÿ Dostrzega zamiany zachodzące w przyrodzie zimą.

Ÿ Poznaje sporty i zabawy zimowe.

Ÿ Obserwuje wybrane gatunki ptaków.

Ÿ Wie, jak pomagać ptakom przetrwać zimę.

 

 

Grudzień

 

I Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki?

II O czym marzy pierwsza gwiazdka? (2 tygodnie)

III Kiedy jest nam ciepło i miło?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:
• Uczy się szacunku i dbałości o swoje rzeczy.

• Wskazuje i nazywa części ciała.

• Wzbogaca swoją wiedzę na temat wybranych zwierząt.

• Uczy się zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami.

• Stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni.

• Doskonali koncentrację i sprawność manualną.
Ÿ Poznaje tradycje i zwyczaje świąteczne.

Ÿ Wykonuje ozdoby świąteczne i dekoruje salę.

Ÿ Ustala kolejność zdarzeń historyjki obrazkowej.

Ÿ Doskonali umiejętność wypowiadania się, omawiając utwory i układając życzenia.

ŸUczy się budować wypowiedzi na podany temat.

Ÿ Rozpoznaje i nazywa części garderoby.

Ÿ Doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów.

Ÿ Usprawnia percepcję wzrokową i uwagę.

Ÿ W radosnej atmosferze oczekuje na święta

ŸDostrzega i nazywa zmiany w przyrodzie w okresie zimy.

Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje samodzielnie wyciągać wnioski.

Ÿ Nazywa części garderoby. Wie, jak należy się ubierać zimą.

Ÿ Doskonali samodzielność w zakresie ubierania i rozbierania.

Ÿ Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.

Ÿ Dokonuje klasyfikacji ze względu na wybrane cechy.

ŸPoznaje urządzenia elektryczne.

 

Listopad

I Do czego są potrzebne koła?

II W co i jak się bawić?

III Co nam daje ogień?

IV Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki?

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Ÿ Poznaje koła i wyróżnia je spośród innych kształtów.

Ÿ Doskonali orientację  i spostrzegawczość.

Ÿ Słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat.

Ÿ Nazywa pojazdy uprzywilejowane.

Ÿ Dowiaduje się, do kogo zwrócić się o pomoc w razie wypadku. Poznaje numer alarmowy.

Ÿ Uczy się  bezpiecznego poruszania po drogach.
Ÿ Wskazuje i nazywa części ciała.

Ÿ Odczytuje informacje w formie graficznej.

Ÿ Poznaje zasady współżycia w grupie i uczestniczy w tworzeniu kodeksu.

Ÿ Ocenia zachowanie innych, porównując z ustalonymi zasadami.

Ÿ Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.
Ÿ Poznaje właściwości ognia i jego korzyści dla człowieka.

Ÿ Rozpoznaje i nazywa wybrane barwy.

Ÿ Potrafi wskazać i opisać różnice między dniem a nocą.

Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych i próbuje samodzielnie formułować wnioski.

Ÿ Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z ognia.
• Uczy się szacunku i dbałości o swoje rzeczy.

• Wskazuje i nazywa części ciała.

• Wzbogaca swoją wiedzę na temat wybranych zwierząt.

• Uczy się zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami.

• Stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni.

• Doskonali koncentrację i sprawność manualną.

 

Październik

I Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie?

II Jakie są kolory jesieni?

III Kogo spotkam w parku i w lesie?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

Ÿ Rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa.

Ÿ Poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami.

Ÿ Segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie.

Ÿ Ćwiczy samodzielność.

Ÿ Segreguje warzywa ze względu na kształt.

Ÿ Gra w grę, przestrzegając zasad.

Ÿ Poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia.

Ÿ Uczy się właściwego zachowania przy stole.

ŸUczy się dostrzegać piękno przyrody i właściwie się do niej odnosić.

Ÿ Uczy się wiersza na pamięć.

Ÿ Odróżnia drzewa iglaste od liściastych.

Ÿ Rozpoznaje po owocach i liściach kasztanowca i jarzębinę.

Ÿ Starannie wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

ŸNazywa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.

Ÿ Poznaje wybrane rośliny i zwierzęta leśne.

Ÿ Zna zasady zachowania w lesie i zbierania runa leśnego.

Ÿ Wykonuje prace plastyczne, wykorzystując materiał przyrodniczy. Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi.

Ÿ Odczytuje proste symbole i próbuje kodować informacje.

• Uważnie słucha i wypowiada się na temat utworów literackich.

• Poznaje tryb życia i zwyczaje wybranych zwierząt.

• Posługuje się liczebnikami porządkowymi.

• Odgrywa role w zabawach parateatralnych.

• Doskonali sprawność manualną i grafomotorykę.

 

 

Wrzesień

 

I Czy w przedszkolu jest miło?

II Co na Ziemi jest piękne, ciekawe i tajemnicze?

III Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

Ÿ Poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby.

Ÿ Zna swój znaczek w szatni i łazience.

Ÿ Reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe.

Ÿ Poznaje imiona dzieci w grupie.

Ÿ Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe.

Ÿ Stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe.

Ÿ W skupieniu słucha utworów literackich.

Ÿ Grupuje przedmioty i układa szeregi.

Ÿ Dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie.

Ÿ Poznaje różne środowiska przyrodnicze.

Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje swoje doznania.

Ÿ Poznaje i nazywa różne rodzaje budowli i określa ich przeznaczenie.

Ÿ Klasyfikuje i przelicza elementy.

Ÿ Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Wie, że należy szanować przyrodę.

Ÿ Ćwiczy samodzielność.
Ÿ Rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa.

Ÿ Poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami.

Ÿ Segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie.

Ÿ Poznaje pojęcia: wysokiniski.

Ÿ Doskonali sprawność manualną, lepiąc z masy solnej.

Ÿ Segreguje warzywa ze względu na kształt.

Ÿ Gra w grę, przestrzegając zasad.

Ÿ Poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia.

Ÿ Uczy się właściwego zachowania przy stole.