Plan Pracy Grupy Ia

   PAŹDZIERNIK

Tematyka zajęć:

 1. Idzie jesień przez ogród i sad

2. Idzie jesień do zwierząt

3. Co z czego otrzymujemy

4.  Idzie jesień z deszczem

 

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw
 • spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii

——————————————————————————————————–

 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu

——————————————————————————————————–

 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, Internetu
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi)
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii

——————————————————————————————————–

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów, w bezpośrednim z nimi kontakcie (gniecenie papieru)
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badaniu tonięcia i pływania ciał
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela

 

 

W R Z E S I E Ń

 

Tematy kompleksowe:

1.To jestem ja

2.Moja grupa

3.Moja droga do przedszkola

4.Idzie jesień…przez las ,park

 

Treści programowe:

 •  podawanie swojego imienia, nazwiska
 •  określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek
 • wskazywanie części ciała i nazywanie ich
 • ściąganie i zakładanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
 •  poznawanie imion  dzieci z grupy
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie
 • uważne słuchanie maszerowanie w rytmie muzyki  powtarzanie krótkich rymowanek
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela
 • uczestniczenie w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi przez krótki czas
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach
 • poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu