Plan Pracy Grupy Ia

Czerwiec

 

 1. O czym marzą dzieci?
 2. Kogo spotkała papuga?
 3. Gdzie latem zobaczę ziemię, ogień, wodę i powietrze?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

 • Rozumie, czym są marzenia i potrafi o nich opowiadać.
 • Uczy się szanować innych i ich wybory.
 • Zna swoje możliwości i umiejętności i potrafi wykorzystywać w codziennych czynnościach.
 • Porównuje  wysokości  osób i przedmiotów, dostrzega zmiany w swoim wyglądzie związane z dorastaniem.
 • Obdarza innych uwagą, potrafi ocenić ich zachowanie w kategoriach dobra i zła.
 • Zgodnie współpracuje z innymi i dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu.
 • Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach uroczystości z okazji dnia mamy i taty.
 • Pokonuje nieśmiałość, występując przed publicznością.
 • Uczy się nazw dni tygodnia, planuje działania na bieżący tydzień.
 • Poznaje cechy charakterystyczne pustyni i mieszkających tam zwierząt.
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta sawanny.
 • Poznaje mieszkańców Afryki, uczy się szacunku i tolerancji wobec osób o odmiennym wyglądzie.
 • Porównuje długość kilku elementów, opisuje je, stopniując przymiotniki.
 • Poznaje swoje okolicę i zbiera materiały z wycieczki.
 • Rozpoznaje i nazywa zmiany  w przyrodzie charakterystyczne dla lata.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych związanych z powietrzem.
 • Wie, jak bezpiecznie spędzać czas w pełnym słońcu.
 • Poznaje hymn  i barwy narodowe. Rozpoznaje kontur mapy Polski.
 • Uczy się odpowiednio zachowywać podczas zwiedzania  instytucji kulturalnych.

 

MAJ

 

1. Gdzie jest kraina fantazji? (2 tygodnie)

2.O czym opowiada biedronka?

3.Kogo kocham, kto mnie kocha?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

 • Słucha bajek i rozpoznaje ich bohaterów.
 • Poznaje różne rodzaje książek i uczy się z nich korzystać.
 • Wie, jak powstaje książka, i uczestniczy w grupowym tworzeniu książki.
 • Uczestniczy w zabawach teatralnych, posługuje się gestem i rekwizytami.
 • Przelicza elementy, stosuje wymianę „jeden za jeden”.
 • Potrafi odpowiednio zachować się w miejscu publicznym.
 • Prawidłowo stosuje zwroty grzecznościowe.
 • Poznaje rośliny i zwierzęta.
 • Formułuje wypowiedzi o łące na podstawie wiersza.
 • Klasyfikuje i przelicza elementy.
 • Doskonali sprawność manualną, posługuje się nożyczkami.
 • Ćwiczy pamięć wzrokową, łączy identyczne obrazki w pary.
 • Nazywa i opisuje na podstawie fotografii członków swojej rodziny.
 • Prawidłowo wskazuje i nazywa części ciała.
 • Próbuje rozpoznawać i nazywać emocje, rozumie znaczenie okazywania miłości najbliższym.
 • Opowiada o zajęciach i pracy zawodowej rodziców.
 • Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach uroczystości z okazji dnia mamy i taty.
 • Pokonuje nieśmiałość, występuje przed publicznością.

 

Kwiecień

 

1. Kto mieszka w wiejskiej zagrodzie?

2. Tydzień zdrowia

3. Jakie są kolory tęczy?

4. Dlaczego powietrza nie widać?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

-      Poznaje wybrane gatunki zwierząt gospodarskich.

-      Naśladuje głosy i sposób poruszania się wybranych zwierząt.

-      Poznaje korzyści, jakie czerpie człowiek z hodowli zwierząt.

-      Nazywa zwierzęta dorosłe i młode i potrafi połączyć je w pary.

-      Zna wartości odżywcze produktów mlecznych i próbuje nowych smaków.

-      Zna zasady zdrowego żywienia.

-      Wie, dlaczego należy dbać o higienę osobistą.

-      Potrafi samodzielnie myć zęby.

-      Wie, jak dbać o zdrowie.

-      Zakłada uprawę kwiatów i potrafi ją pielęgnować.

-      Obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

-      Odgrywa role w inscenizacji na podstawie utworu literackiego.

-      Współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczne i uczestnicząc we  wspólnych zabawach.

-      Przelicza elementy i nazywa kolory.

-      Zdobywa podstawowe informacje o powietrzu.

-      Wykonuje proste doświadczenia i uczestniczy w zabawach badawczych.

-      Klasyfikuje przedmioty i określa ich położenie w przestrzeni.

-      Poznaje zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

-      Obserwuje siłę wiatru i chmury na niebie. Opisuje swoje spostrzeżenia.

-      Doskonali samodzielność.

-      Wie, jak należy zachowywać się przy stole.

-      Śpiewa piosenki i uczestniczy w zabawach muzycznych.

 

 

MARZEC

 

1. Kogo spotkamy nad wodą? (2 tygodnie)

 1. Jak woda kapie, dzwoni, gra?
 2. Kogo zmoczył wielkanocny zajączek?

(2 tygodnie)

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

 • Rozpoznaje wybrane środowiska wodne.
 • Rozpoznaje zwierzęta wodne i charakterystyczne cechy ich wyglądu.
 • Przelicza w zakresie 1–5 lub więcej.
 • Naśladuje odgłosy przyrody, słucha muzyki i gra na instrumentach.
 • Rozwija wyobraźnię, tworząc prace plastyczno-techniczne i konstrukcyjne.
 • Obserwuje i opisuje, rozumie znaczenie symboli pogodowych.
 • Dostrzega zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie.
 • Klasyfikuje garderobę, dobierając ją odpowiednio do pogody.
 • Wyróżnia części roślin i wie, jakich warunków potrzebują do wzrostu.
 • Przelicza w zakresie 1–5 lub więcej.
 • Porządkuje i przygotowuje salę do świąt.
 • Poznaje zwyczaje i tradycje wielkanocne.
 • Dostrzega piękno w wytworach sztuki ludowej swojego regionu.
 • Klasyfikuje i przelicza elementy.
 • Zakłada uprawę i potrafi ją pielęgnować.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych i próbuje samodzielnie wyciągać wnioski.
 • Poznaje tradycje wielkanocne i uczestniczy w przygotowaniach do świąt.

 

LUTY

 

I Mokre czy suche?

II Gdzie jest kraina czystości?

III Kto jest zdrowy jak ryba?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:
ŸUczestniczy w zabawach badawczych i eksperymentach.

Ÿ Wypowiada się na dany temat, mówi pełnymi zdaniami.

Ÿ Współpracuje z grupą w czasie zajęć i zabaw.

Ÿ Zna właściwości wody i jej funkcje w życiu zwierząt i roślin.

Ÿ Rozpoznaje i nazywa pojazdy wodne.

Ÿ Dostrzega znaczenie wody w utrzymaniu higieny osobistej i czystości otoczenia.

Ÿ Rozumie pojęcie higiena i przedmioty higieny osobistej.

Ÿ Wie, jak dbać o zęby i że należy poddawać je leczeniu.

Ÿ Posługuje się określeniami długi, krótki.

Ÿ Stara się przewidywać skutki swojego zachowania

Ÿ Poznaje wartości odżywcze wybranych napojów i produktów.

Ÿ Uczy się podstawowych zasad segregacji śmieci.

Ÿ Potrafi odpowiednio się zachować na spacerze i w miejscu publicznym.

Ÿ Stosuje zwroty grzecznościowe.

Ÿ Nabywa samodzielności w codziennych sytuacjach.

Ÿ Wie, jak dbać o zdrowie i że należy poddawać się leczeniu.

 

 

 

Styczeń

 

I Gdzie jest gorąco i pachnąco? 

II Kogo spotkam na balu?

III Co lubię robić z babcią i dziadkiem?

IV Zima – dobra czy zła?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:
ŸPoznaje kuchnię i pracę kucharki.

Ÿ Nazywa naczynia i urządzenia kuchenne.

Ÿ Bada polisensorycznie produkty spożywcze i przyprawy kuchenne.

Ÿ Doskonali samodzielność.

Ÿ Wie, jak należy zachowywać się przy stole.

Ÿ Rozwija zainteresowanie książkami, z uwagą słucha utworów literackich.

Ÿ Uczy się wiersza na pamięć.

Ÿ Utrwala znajomość kolorów.

Ÿ Wykonuje prace plastyczne, wykazując się inwencją twórczą.

Ÿ Doskonali umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat.

Ÿ Uczestniczy w wydarzeniu przedszkolnym – balu karnawałowym.

Ÿ Zna imiona członków rodziny.

Ÿ Wie, jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi.

Ÿ Poznaje tradycyjne zabawy i rządzące nimi reguły.

Ÿ Prezentuje swoją wiedzę i umiejętności na forum grupy.

Ÿ Przygotowuje prezenty dla bliskich.

Ÿ Dostrzega zamiany zachodzące w przyrodzie zimą.

Ÿ Poznaje sporty i zabawy zimowe.

Ÿ Obserwuje wybrane gatunki ptaków.

Ÿ Wie, jak pomagać ptakom przetrwać zimę.

 

 

Grudzień

 

I Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki?

II O czym marzy pierwsza gwiazdka? (2 tygodnie)

III Kiedy jest nam ciepło i miło?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:
• Uczy się szacunku i dbałości o swoje rzeczy.

• Wskazuje i nazywa części ciała.

• Wzbogaca swoją wiedzę na temat wybranych zwierząt.

• Uczy się zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami.

• Stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni.

• Doskonali koncentrację i sprawność manualną.
Ÿ Poznaje tradycje i zwyczaje świąteczne.

Ÿ Wykonuje ozdoby świąteczne i dekoruje salę.

Ÿ Ustala kolejność zdarzeń historyjki obrazkowej.

Ÿ Doskonali umiejętność wypowiadania się, omawiając utwory i układając życzenia.

ŸUczy się budować wypowiedzi na podany temat.

Ÿ Rozpoznaje i nazywa części garderoby.

Ÿ Doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów.

Ÿ Usprawnia percepcję wzrokową i uwagę.

Ÿ W radosnej atmosferze oczekuje na święta

ŸDostrzega i nazywa zmiany w przyrodzie w okresie zimy.

Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje samodzielnie wyciągać wnioski.

Ÿ Nazywa części garderoby. Wie, jak należy się ubierać zimą.

Ÿ Doskonali samodzielność w zakresie ubierania i rozbierania.

Ÿ Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.

Ÿ Dokonuje klasyfikacji ze względu na wybrane cechy.

ŸPoznaje urządzenia elektryczne.

 

Listopad

I Do czego są potrzebne koła?

II W co i jak się bawić?

III Co nam daje ogień?

IV Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki?

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Ÿ Poznaje koła i wyróżnia je spośród innych kształtów.

Ÿ Doskonali orientację  i spostrzegawczość.

Ÿ Słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat.

Ÿ Nazywa pojazdy uprzywilejowane.

Ÿ Dowiaduje się, do kogo zwrócić się o pomoc w razie wypadku. Poznaje numer alarmowy.

Ÿ Uczy się  bezpiecznego poruszania po drogach.
Ÿ Wskazuje i nazywa części ciała.

Ÿ Odczytuje informacje w formie graficznej.

Ÿ Poznaje zasady współżycia w grupie i uczestniczy w tworzeniu kodeksu.

Ÿ Ocenia zachowanie innych, porównując z ustalonymi zasadami.

Ÿ Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.
Ÿ Poznaje właściwości ognia i jego korzyści dla człowieka.

Ÿ Rozpoznaje i nazywa wybrane barwy.

Ÿ Potrafi wskazać i opisać różnice między dniem a nocą.

Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych i próbuje samodzielnie formułować wnioski.

Ÿ Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z ognia.
• Uczy się szacunku i dbałości o swoje rzeczy.

• Wskazuje i nazywa części ciała.

• Wzbogaca swoją wiedzę na temat wybranych zwierząt.

• Uczy się zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami.

• Stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni.

• Doskonali koncentrację i sprawność manualną.

 

Październik

I Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie?

II Jakie są kolory jesieni?

III Kogo spotkam w parku i w lesie?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

Ÿ Rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa.

Ÿ Poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami.

Ÿ Segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie.

Ÿ Ćwiczy samodzielność.

Ÿ Segreguje warzywa ze względu na kształt.

Ÿ Gra w grę, przestrzegając zasad.

Ÿ Poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia.

Ÿ Uczy się właściwego zachowania przy stole.

ŸUczy się dostrzegać piękno przyrody i właściwie się do niej odnosić.

Ÿ Uczy się wiersza na pamięć.

Ÿ Odróżnia drzewa iglaste od liściastych.

Ÿ Rozpoznaje po owocach i liściach kasztanowca i jarzębinę.

Ÿ Starannie wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

ŸNazywa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.

Ÿ Poznaje wybrane rośliny i zwierzęta leśne.

Ÿ Zna zasady zachowania w lesie i zbierania runa leśnego.

Ÿ Wykonuje prace plastyczne, wykorzystując materiał przyrodniczy. Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi.

Ÿ Odczytuje proste symbole i próbuje kodować informacje.

• Uważnie słucha i wypowiada się na temat utworów literackich.

• Poznaje tryb życia i zwyczaje wybranych zwierząt.

• Posługuje się liczebnikami porządkowymi.

• Odgrywa role w zabawach parateatralnych.

• Doskonali sprawność manualną i grafomotorykę.

 

 

Wrzesień

 

I Czy w przedszkolu jest miło?

II Co na Ziemi jest piękne, ciekawe i tajemnicze?

III Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

Ÿ Poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby.

Ÿ Zna swój znaczek w szatni i łazience.

Ÿ Reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe.

Ÿ Poznaje imiona dzieci w grupie.

Ÿ Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe.

Ÿ Stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe.

Ÿ W skupieniu słucha utworów literackich.

Ÿ Grupuje przedmioty i układa szeregi.

Ÿ Dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie.

Ÿ Poznaje różne środowiska przyrodnicze.

Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje swoje doznania.

Ÿ Poznaje i nazywa różne rodzaje budowli i określa ich przeznaczenie.

Ÿ Klasyfikuje i przelicza elementy.

Ÿ Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Wie, że należy szanować przyrodę.

Ÿ Ćwiczy samodzielność.
Ÿ Rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa.

Ÿ Poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami.

Ÿ Segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie.

Ÿ Poznaje pojęcia: wysokiniski.

Ÿ Doskonali sprawność manualną, lepiąc z masy solnej.

Ÿ Segreguje warzywa ze względu na kształt.

Ÿ Gra w grę, przestrzegając zasad.

Ÿ Poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia.

Ÿ Uczy się właściwego zachowania przy stole.