Plan Pracy Grupy III

Wrzesień

 

 

1. To jestem ja

 •   przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu,
 •   podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów,
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • nauka krótkich piosenek

 

2. Moja grupa

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
 • wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego
 • .uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

 

3. Moja droga do przedszkola

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o kształtach znanych figur geometrycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

 

4. Idzie jesień przez las,park

 • uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (park), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem