Plan Pracy Grupy III

TEMATYKA:  CZERWIEC

 1. Dziecięce przyjaźnie.
 2. Polska – mój dom.
 3.  Łąka i jej mieszkańcy.
 4. Wkrótce wakacje.

Treści programowe:

Nasza Ziemia

Poznawanie świata 

−   nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w  jakich żyją

−   poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór,mieszkanie)

− zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

To ja

Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy

− dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

Nasza miejscowość,nasz region

Poznawanie swojej miejscowości

−   nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków,miejsc

−   poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem

−   tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości

−   organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu

−   słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu,poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

−   poznawanie legend, opowiadań,wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania

−   podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła,hymnu

−   poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc

−   nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry,Morza Bałtyckiego,gór – Tatr – oraz większych miast Polski.

Poznajemy przyrodę

−   poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

−   określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

−   Poznajemy przyrodę

Lato

−   obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: lesie, na łące).

Nasze bezpieczeństwo na co dzień Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich

−   przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu.

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu

-        poznawanie różnych środków transportu:  lądowego, wodnego,powietrznego.

 

TEMATYKA: MAJ

 1. Teatr.
 2. Muzyka jest wszędzie.
 3. Polska – mój dom.
 4. Święto rodziców.

Treści programowe:

W świecie sztuki. Teatr – Udział w przedstawieniach teatralnych

-       oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci, w przedszkolu i w teatrze

-      poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor,reżyser, scenograf)

-      przestrzeganie zasad właściwego zachowania się – odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości,takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda

-      umiejętne posługiwanie się rekwizytami

-      przygotowanie kącika teatralnego

-      wzbogacenie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek,sylwet (do teatrzyku cieni).

Muzyka – Słuchanie i śpiewanie piosenek

−   zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.

−   Gra na instrumentach perkusyjnych wykonywanie akompaniamentu do  piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie i grupowo (tworzenie orkiestry)

−   wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.

Nasza miejscowość,nasz region -  Poznawanie swojej miejscowości

−   nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków,miejsc

−   poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem

−   tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości

−   organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu

−   słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu,poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary.

Jesteśmy Polakami – Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

−   poznawanie legend, opowiadań,wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania, podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi,

−   godła,hymnu

−   poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc

−   nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry,Morza Bałtyckiego,gór – Tatr – oraz większych miast Polski.

Nasze rodziny – Podawanie informacji na temat swojej rodziny

−   podawanie informacji,jakie zawody wykonują rodzice,czym się zajmują

−   opisywanie wyglądu rodziców,dostrzeganie ich charakterystycznych cech(wygląd charakter)

−   określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

− przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub

z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

 

TEMATYKA: KWIECIEŃ

 1. Nadeszła wiosna.
 2. Tydzień zdrowia.
 3. Wiosna na wsi.
 4. Dbamy o Ziemię.

 

Treści programowe:

Poznajemy przyrodę

 Wiosna

−   obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

−   poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

 

Poznajemy przyrodę

 

Wiosna

−   poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

−   nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt,odżywiania

−   wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

 

Ochrona przyrody

− poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach

−   nie niszczenie roślin, np. nie łamanie gałęzi drzew

−   wyrzucanie śmieci do kosza

−   sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi

−   sadzenie drzew,kwiatów i dbanie o nie, niedeptanie trawników,klombów z kwiatami

−   szanowanie wody, nie marnowanie jej

−   wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione

−   poznawanie przedstawicieli ginących ptaków

*poznawanie sposobów dbania o środowisko

 • oczyszczanie wody
 • zakładanie filtrówna kominy fabryczne
 • karanie załamanie praw przyrody.

 

 

TEMATYKA:  MARZEC

 1. Zwierzęta na świecie.
 2. Czy żyły dinozaury?
 3. Nadchodzi wiosna.
 4. Wielkanoc – zwyczaje i tradycje.

Treści programowe:

Poznajemy przyrodę

Wiosna

−   poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

−   dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt,odżywiania.

Poznajemy przyrodę

Zima

−   poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości

−   poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie)występujących w tamtym okresie.

 

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

−   poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

 

Poznajemy przyrodę

Wiosna

−   obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

−   poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

 

Nasze rodziny

Wzmacnianie więzów w rodzinie

− kultywowanie tradycji, zwyczajów, np. związanych ze świętami Wielkanocy.

 

TEMATYKA: LUTY

 1. Zimowe potrzeby ptaków.
 2. Sporty zimowe.
 3.  Tak mija nam czas.
 4. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Treści programowe:

Poznajemy przyrodę

Zima

−   dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach

−   nazywanie ptaków odwiedzających karmnik

−   zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami,np.ptakami

−   rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

Nasze bezpieczeństwo

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

− poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu

 • bawienia się w miejscach niedozwolonych,np.przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

−   ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

−   przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w   spacerach,zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Nasza edukacja matematyczna

Organizacja przestrzeni i czasu

−   dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia,miesięcy

−   nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia

−   zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni  tygodnia,miesięcy

−   poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego

−   nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie,wieczór, noc

−   odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj,wczoraj, jutro,pojutrze.

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

−   poznawanie modelu kuli ziemskiej–globusa:

−   wskazywanie kontynentów,oceanów, mórz

- poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus;     słuchanie ciekawostek na ich

−   temat  gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z   kosmosem

−   poznawanie zawodów związanych  z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma

−   poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi–Księżyca.

 

 

TEMATYKA:   STYCZEŃ

 1. Interesujemy się książką.
 2. Zimowe potrzeby ptaków.
 3.  Rodzice rodziców.

 

Treści programowe:

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

− rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

− czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie umiejętności szeregowania  i klasyfikowania

− porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie.

− klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

 Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

− rozróżnianie zbiorów równolicznych i nie równolicznych

− zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

Interesujemy się książką

Organizowanie w sali ką­cika książek

– systematyczne wzbo­gacanie kącika o nowe pozycje z zakresu lite­ratury dziecięcej

– zwracanie uwagi na bu­dowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje

– przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglą­dania tekstu.

Wzbudzanie zainteresowa­nia literaturą

– słuchanie wierszy, opo­wiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

– tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się  z obrazków lub tekstu przez nie ułożonego, a zapisanego przez na­uczyciela

Poznajemy  przyrodę

Zima

– dokarmianie i dopa­janie zwierząt w trud­nych, zimowych wa­runkach

– nazywanie ptaków odwiedzających karmnik

– zwrócenie uwagi na ostrożność w kontak­tach z chorymi zwierzętami, np. ptakami

– rozpoznawanie wy­branych zwierząt po śladach na śniegu.

Nasze rodziny

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

– przygotowanie pro­gramu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upomin­ków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

− rozpoznawanie cyfr.

 

Tematyka:  GRUDZIEŃ

 

 1. Co robić w taki smutny czas?
 2. Nadchodzi  zima.

      3.4. Święta tuż-tuż.

      5.  Nowy Rok.

 

Treści programowe

 

Poznajemy przyrodę

Jesień

-        obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

 

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

−   ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

−   przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach,zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Poznajemy przyrodę

Zima

−   obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi

na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

-        poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

− poznawanie wybranych właściwości fizycznych  śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

 

Nasze rodziny

Wzmacnianie więzów w rodzinie

−   kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np.związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Nowego Roku,  Wielkanocy

−   wzajemne okazywanie sobie uczuć,mówienie o nich–tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku,akceptacji i miłości.

 

 

 

Tematy miesiąca – listopad

 

 • Domy i domki
 • Urządzenia elektryczne
 • Deszcz pada i pada
 • Zdrowie naszym skarbem

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • Poznawanie na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie
 • Nazywanie zawodów związanych z budownictwem
 • Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy
 • Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych
 • Poznawanie w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią oraz występujących zjawisk atmosferycznych
 • Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych
 • Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów, mycie rąk, przebywanie na świeżym powietrzu
 • Spożywanie zdrowej żywności, mięsa, nabiału

 

Poznanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: i, d, t, k

 

Rozpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich. Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

Rozpoznawanie cyfr i nazywanie figur geometrycznych

 

 

TEMATYKA:  PAŹDZIERNIK

 1.  Jesień w sadzie.
 2. Jesień na działce.
 3.  Nasze rodziny.
 4.  Nasi domowi ulubieńcy.

 

Treści programowe

 Poznajemy przyrodę                                                    

Jesień

−   rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa: sad

-        nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych

− poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

Poznajemy przyrodę

Jesień

−   nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki);samodzielne wykonywanie wybranych

−   rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw;rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

-      podawanie informacji,czym się zajmują, jakie zawody wykonują rodzice

-      określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

-        podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty

-      wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom

-      dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka.

Wzmacnianie więzi w rodzinie

-      wzajemne okazywanie sobie uczuć,mówienie o nich–tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku,akceptacji i miłości.

Poznajemy przyrodę

Przyroda  w sali, w domu

−   poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza,zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer

−   nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

 

 

TEMATYKA:   WRZESIEŃ

 1. Przedszkole – drugi dom.
 2. Przedszkole – drugi dom.
 3. Uliczne sygnały.
 4. Jesień w lesie.

 

Treści programowe

Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

−   przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

-        współdziałanie podczas zabaw, gier,tańców integracyjnych.

To ja

Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy

−   rysowanie siebie

−   dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

−   oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu

−   poznawanie różnych środków transportu: lądowego,wodnego,powietrznego

−   poznawanie znaczenia pasów,sygnalizacji świetlnej,znaków drogowych zaznajamianie zzasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek

− poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia,policji.

Poznajemy przyrodę

Jesień

−   oglądanie drzew znajdujących się

w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści

−   rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach

−   zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

−   poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny,maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)

−   pokazywanie na wybranych przykładach (np.jeża,wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.