Plan Pracy Grupy IV

MARZEC

 

1.Poznajemy zwierzęta

Dziecko:

-Wymienia zwierzęta żyjące w lesie, na wsi i w stawie

-Wykonuje kopertę

-Reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i niskie

2. Zwierzęta prehistoryczne

Dziecko:

-Odpowiada na pytania dotyczące wiersza

-Porusza się rytmicznie przy piosence

-Lepi z plasteliny figurkę dinozaura

-Liczy w zakresie czterech i więcej

3. Wiosna tuż tuż

Dziecko:

-Wymienia oznaki zbliżającej się wiosny

-Segreguje pod względem koloru i wielkości

-Wykonuje obrazek w ramce

-Obserwuje przyrodę podczas spaceru

 

4. Nadeszła wiosna

Dziecko:

-Opowiada historyjkę obrazkową

-Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

-Śpiewa piosenkę

-Dzieli rytmicznie nazwy obrazków

 

 

L U T Y

 

1.Tak mija czas

Dziecko:

Odpowiada na pytania dotyczące wiersza

Wie, że po dniu jest noc, a po nocy dzień

Nazywa pory dnia: rano, południe, wieczór

Określa położenie przedmiotu względem innych rzeczy

 1. Zdrowo i bezpiecznie w domu i przedszkolu

Dziecko:

Zna numery alarmowe i wie, w jakich sytuacjach ich użyć

Wie, jak bezpiecznie zachowywać się w kuchni

Przelicza do 6 na konkretach

Uczestniczy w Quizie o Bezpieczeństwie

3. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Dziecko:

Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt

Rysuje ufoludka zgodnie z opisem

Wie, jak nazywa się nasza planeta

 

S T Y C Z E Ń

 1. W krainie baśni.

Dziecko:

- rozwiązuje zagadki

- potrafi określić, w jakim zbiorze jest najwięcej elementów

- sprawnie wycina obrazki

- ćwiczy narządy  mowy

 

 1. Ptaki zimą.

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki

- symuluje na konkretach sytuacje związane z przybywaniem i ubywaniem elementów

- słucha w skupieniu opowiadania i wypowiada się na temat treści

- bierze aktywny udział w zabawie karnawałowej

 

 1. Moja babcia i mój dziadek.

Dziecko:

- recytuje wiersz

- segreguje kredki według określonej cechy

- śpiewa piosenkę dla Babci i Dziadka

- wykonuje wyklejankę i dba o estetykę pracy

 

4. Zimo, baw się z nami.

Dziecko:

- określa charakterystyczne cechy zimy

- wykonuje doświadczenia

- segreguje sylwety bałwanków według określonych cech

- wykonuje poprawnie ćwiczenia gimnastyczne

 

LISTOPAD

 1. Domy i domki.

Dziecko:

- poznaje pomieszczenia znajdujące się w domu

- rysuje dom według instrukcji nauczyciela

- buduje dom z różnych klocków współpracując w grupie

- przelicza w zakresie 4 i więcej

- potrafi przyporządkować zwierzę do swojego domku

 

 1. Urządzenia elektryczne

Dziecko:

-rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne

- stosuje słowo „para” w zadaniach

- reaguje ruchem na dźwięki „wysokie” i „niskie”

- zna zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z żelazka

 

 1. Dbamy o zdrowie

Dziecko:

- wymienia nazwy zdrowych produktów

- określa ile to jest o jeden więcej i o jeden mniej

- bierze udział w przygotowaniu zdrowego deseru

- wie, dlaczego powinniśmy dbać o zdrowie

- wycina po śladzie

 

 1. A deszcz pada i pada

Dziecko:

- segreguje przedmioty według wielkości i kolorów

- odtwarza podaną melodię

- mówi wyraźnie

- rysuje po śladzie

- wie, jak należy się ubrać w czasie deszczowej pogody

 

PAŹDZIERNIK

 

 1. Jesień w sadzie

Dziecko:

Słucha w skupieniu wiersza i wypowiada się na jego temat

Wie dlaczego spożywamy owoce

Potrafi nazwać miejsce, w którym rosną drzewa owocowe

Rozwija umiejętności wycinania

 1. Dary ogrodu

Dziecko:

Nazywa wybrane warzywa

Rozwija umiejętność liczenia

Rozwija sprawności manualne

Porusza się rytmicznie w czasie zabaw muzycznych

 1. Nasze rodziny

Dziecko:

Wypowiada się na temat swojej rodziny

Potrafi nazwać członków rodziny

Rozwija orientację przestrzenną

Rozpoznaje i nazywa wybrane zawody

 1. Domowi ulubieńcy

Dziecko:

Rozwija mowę w czasie wypowiadania się na temat utworu literackiego

Segreguje przedmioty według jednej cechy – koloru

Porusza się odpowiednio do podanych sygnałów muzycznych

Tworzy i układa puzzle według wzoru

 

 

 

WRZESIEŃ

 1. Nasza grupa

Dziecko:

- Poznaje kąciki zabaw w sali, nazywa je i wie jak z nich korzystać

- Liczy w zakresie 4 i więcej

- Rytmicznie klaszcze

- Poznaje i zapamiętuje imiona swoich rówieśników

 1. Jestem przedszkolakiem

Dziecko:

- Wypowiada się na temat ulubionych zabaw w przedszkolu

- Wskazuje u siebie wymienione części ciała

- Maluje kamień

- Przestrzega ustalonych zasad zawartych w kodeksie przedszkolaka

 1. Uliczne sygnały

Dziecko:

- Wie, co oznaczają kolory sygnalizacji świetlnej

- Słuch w skupieniu wiersza i potrafi wypowiedzieć się na temat jego treści

Wycina wzdłuż linii pionowych i poziomych

- Nazywa wybrane środki transportu: lądowego, powietrznego i wodnego

 1. Nadeszła jesień

Dziecko:

- Wymienia oznaki jesieni

- Stosuje określenia: za, obok, nad, pod, przed

- Dobiera właściwy ruch do słyszanej muzyki

- Tworzy obrazek drzewa jesiennego