Plan Pracy Grupy V

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNYCH

  CZERWIEC

TYDZIEŃ I – „DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE”

Cele:

 • nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją, poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego, utrwalenie poznanych liter – próby czytania
 • słuchanie pozycji literackich o tematyce dotyczącej empatii i wartości koleżeństwa

 

TYDZIEŃ II – „ZWIERZĘTA NA ŚWIECIE”

Cele:

 • bogacenie wiedzy o zwierzętach egzotycznych
 • uwrażliwianie na ochronę zwierząt /zabijanie zwierząt dla futer, kłów/
 • utrwalenie znaków < , >, porównywanie zbiorów zwierząt
 • wycieczka do ZOO, obserwacja zwierząt, zwiedzanie afrykarium, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie ogrodu
 • ekspresja językowa – układamy zagadki o zwierzętach

 

TYDZIEŃ III – „ NA NASZYM PODWÓRKU”

Cele:

 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu bawienia się w miejscach niedozwolonych,np.przy ruchliwej ulicy, rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny),
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się na placu zabaw
 • nauka piosenki „Pod trzepakiem” – bogacenie zakresu pojęć, poznawanie zabaw podwórkowych /klasy, guma, berek itp…/

 

TYDZIEŃ IV – „WKRÓTCE WAKACJE”

 • poznawanie różnych środków transportu, lądowego, wodnego,powietrznego
 • bezpieczne zachowanie na wakacjach – plaża, woda, las
 • „podróżowanie” po mapie świata, bogacenie słownictwa – kontynent, biegun, ocean
 • Doskonalenie umiejętności wiązania przyczyn i skutków – układanie historyjek obrazkowych

 

 

 

M A J

 

1. Wszystko może być muzyką

Dziecko:

✔    uzupełnia elementy do pięciu

✔    gra na grzechotkach

✔    uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

 

2. Moja miejscowość,mój dom

Dziecko:

✔    podaje nazwę swojej miejscowości

✔    uczestniczy w wyjściu do Teatru na Ostrowie Tumskim

✔    łączy elementy w pary

✔    nazywa największą rzekę Polski – Wisłę

 

3. Wiosna na łące

Dziecko:

✔    wykonuje pracę techniką kolażu

✔    wykonuje obrazek biedronki

✔    wypowiada się na temat wiersza

✔    interpretuje muzykę ruchem

 

4. Moi Rodzice

Dziecko:

✔    układa przedmioty według narastania danej cechy

✔    śpiewa piosenkę dla Mamy i Taty

✔    okazuje uczucia rodzicom

✔    wypowiada się na forum grupy

 

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH: MARZEC 2018

 

TYDZIEŃ I. „ZWIERZĘTA NA ŚWIECIE”

- CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne, poszerza swoje wiadomości na ich temat;
- potrafi podać wynik dodawania, posiłkując się liczmanami;
- umie opisać zwierzęta, podając ich cechy charakterystyczne używając przymiotników w formie zgodnej z rzeczownikiem,
- dobiera w pary obrazki, których nazwy się rymują,
- umieszcza sylwety zwierząt w odpowiednich miejscach planszy pod dyktando nauczyciela używającego pojęć: z prawej strony, z lewej strony, na, pod, nad, w,
- dziecko dzieli na sylaby oraz głoski nazwę zwierzęcia, które wyrzuciło na kostce, po czym przelicza sylaby i podaję ich liczbę.
TYDZIEŃ II. „CZY DINOZAURY ŻYJĄ NAPRAWDĘ?” 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:
- poszerza zakres wiadomości o dinozaurach obszar;

- potrafi ruchem naśladować świat dinozaurów;

-odszukuje dinozaura z określoną cechą;

- współdziała z rówieśnikami.

TYDZIEŃ III. „NADCHODZI WIOSNA”

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

- potrafi wymienić kilka zwyczajów związanych z tradycją Świąt Wielkanocnych;
- rozwija wyobraźnię twórczą poprzez dekorowanie koszyczka wielkanocnego;

- utrwala  wiadomości na temat praw rządzących światem przyrody w określonej porze roku.
TYDZIEŃ IV. „WIOSNA – ACH TO TY!”

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

- zna oznaki wiosny w przyrodzie;
- zna pory roku i nazwy wiosennych miesięcy;

- odtwarza słowem, ruchem, gestem rolę wiosny;

- odczuwa radość z wykonanego ćwiczenia grafomotorycznego.

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNYCH

LUTY

 

TYDZIEŃ I – „ZIMOWE ZABAWY”

Cele:

 • Uświadomienie niebezpieczeństwa płynącego z nieprzemyślanych zabaw na śniegu i lodzie.
 • Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, próby wyciągania wniosków.
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego, utrwalenie poznanych liter – próby układania odczytywania podpisów do obrazków, zapoznanie z literą „G,g”.
 • Dodawanie, rozwiązywanie zadań z treścią.
 • Tworzenie warunków do realizacji własnych pomysłów plastycznych i muzycznych oraz współpracy w małych zespołach.

TYDZIEŃ II – „TAK NAM MIJA CZAS”

Cele:

 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu: pory dnia, tygodnie, miesiące, pory roku. Próby rozumienia pojęć: przeszłość, przyszłość, teraźniejszość.
 • Zapoznanie z literą „W,w”, rozwiązywanie rebusów słowno – obrazkowych.
 • Poznanie pracy zegarmistrza, wprowadzenie do odczytywania pełnej godziny na zegarze.
 • Założenie w sali hodowli nowalijek i ziół, zachęcanie do ich spożywania jako źródła witamin.

 

TYDZIEŃ III i IV – „ CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE?’

Cele:

 • Poznanie Układu Słonecznego, nazw planet, globusa jako modelu kuli ziemskiej.
 • Zapoznanie z literą „P, p”.
 • Zabawy o tematyce „kosmicznej” rozwijające wyobraźnię i kreatywność
 • Wykonywanie przestrzennych prac plastycznych samodzielnie i w zespołach: „rakieta”, „pojazdy kosmiczne”, ufoludki”, wykorzystanie tzw. nieużytków, surowców wtórnych
 • Wprowadzenie zapisu graficznego liczby 10, odejmowanie i dodawanie w zakresie 10.
 • „Mobilne planetarium” – oglądanie prezentacji, poszerzenie wiedzy o kosmosie.

 

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

STYCZEŃ  2018

 

TYDZIEŃ I. „W krainie baśni”

Cele:

-Dziecko potrafi uważnie wysłuchać opowieści;

-Wymienia bohaterów znanych bajek;

-Rozpoznaje wybrane bajki na obrazku i przyporządkowuje im bohaterów oraz rekwizyty;

-Poprawnie rozwiązuje zagadki dotyczące bohaterów bajek.

TYDZIEŃ II. „Zimowe potrzeby ptaków”

Cele:

- Dziecko potrafi dobrać rym;
- przelicza w zakresie 10 (liczebniki główne i porządkowe);
- rozpoznaje niektóre ptaki (wróbel, sikorka, gołąb, gawron);
- rozumie potrzebę dokarmiania ptaków podczas zimy;
- doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami.

TYDZIEŃ III. „Rodzice rodziców”

Cele:

- Dziecko ogląda i porównuje portrety babć i dziadków;
- Utrwala pojęcie drzewo genealogiczne;
- Spokojnie siedzi i słucha treść wiersza;
- Wie kim jest babcia dla taty i mamy;
- Wie kim jest dziadek dla taty i mamy;
- Wie kim jest dziecko dla babci i dziadka;
- Porównuje wielkości trójkątów;
- Aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i ruchowych.

TYDZIEŃ IV. „Bale w karnawale”

Cele:

- Dziecko układa balony wg kolejności od najmniejszej cyfry do największej;

– podaje znaczenie słowa Karnawał, opowiada obrazek całymi zdaniami;

– dzieli słowa na sylaby, wysłuchuje głoski w słowach;

– przyporządkowuje podpisy do postaci;
TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

GRUDZIEŃ 2017

 

TYDZIEŃ I. „WESOŁE ZABAWY NA PONURY DZIEŃ”

Cele:

 

- rozumienie wartości koleżeństwa, odpowiedzialności za swoje

zachowanie, nazywanie uczuć swoich i innych

- wprowadzenie „ściganki” motywującej do aktywności

poznawczej i zachowań prospołecznych

- zabawy ćwiczące koncentrację uwagi i pamięć wzrokową

- badanie zjawiska mieszania barw

- tworzenie klimatu radosnego oczekiwania na Mikołaja

 

TYDZIEŃ II. „NADCHODZI ZIMA”

Cele:

- obserwowanie zmian w krajobrazie i atmosferycznych w związku ze

zbliżającą się zimą

- poznanie zwyczajów niektórych zwierząt i ich przygotowań do zimy

- badanie właściwości śniegu i lodu – próby wyciągania wniosków

- nauka tańca „ Jingle Bells”, reagowanie na rytm i tempo muzyki,

ćwiczenie orientacji w przestrzeni i współdziałania w zespole

 

TYDZIEŃ III i IV „ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ”

Cele:

- tworzenie nastroju oczekiwania na święta, przygotowanie uroczystości

z udziałem rodziców

- pełnienie roli gospodarza wobec gości odwiedzających przedszkole

- poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

- rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego

- czerpanie radości i satysfakcji z efektów własnych działań

 

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH: LISTOPAD  2017

TYDZIEŃ I. „DOMY I DOMKI”

Cele:

-rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie określonego zbioru,
- tworzenie zbiorów równolicznych,

- rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania,

- rozumienie i używanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni:: na, pod, za, obok,

-  budzenie przywiązania do domu rodzinnego oraz szacunku dla członków rodziny,

-  zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji.

 

TYDZIEŃ II. „URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE”

Cele:

- przestrzeganie zakazu samodzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych, włączania i wyłączania z sieci, dotykania gniazdek elektrycznych, kontaktu z zapałkami,

- poznanie nazw wybranych urządzeń elektrycznych i ich funkcji oraz wyglądu,

TYDZIEŃ III. „A DESZCZ PADA I PADA”

Cele:

- rozwijanie umiejętności uczestniczenia w zabawach z elementami improwizacji ruchowej,

- poznanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;
- poznanie właściwości wody poprzez obserwacje, proste doświadczenia i wyciąganie wniosków;
- rozwijanie zdolności manualnych podczas wykonywania pracy plastycznej pt. „Chmurka”,

TYDZIEŃ IV. „ZDROWIE NASZYM SKARBEM”

Cele:

- nazywanie warzyw i owoców, określanie dlaczego służą zdrowiu,

- wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy: witaminy, składniki odżywcze,

- zachęcanie do zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia.

 

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

PAŹDZIERNIK  2017

 

TYDZIEŃ I. „JESIEŃ W SADZIE”

Cele:

 

- rozpoznawanie drzew owocowych rozumienie znaczenia słowa sad;

- czytanie globalne słów: sad, owoce;

- tworzenie i porównywanie zbiorów owoców,  wprowadzenie cyfr 1,2 ;

- rozróżnianie owoców za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;

- nazywanie przetworów z owoców: dżem, powidła, soki, uświadamianie

o właściwościach odżywczych owoców;

 

TYDZIEŃ II. „JESIEŃ NA DZIAŁCE”

Cele:

- rozpoznawanie i nazywanie warzyw, rozróżnianie ich za pomocą

wzroku, dotyku, smaku zapachu;

- odczytywanie globalne wyrazów : ogród, ogórek

-  utrwalenie pojęć „mniej”, „więcej”, „tyle samo”, oraz cyfr :1,2;

- reagowanie na zmianę tempa i natężenia dźwięku ;

- kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego

 

TYDZIEŃ III. „NASZE RODZINY”

Cele:

-rozumienie i określanie relacji rodzinnych, poszerzanie zakresu pojęć;

- rozumienie wieloznaczności słowa „dom”

- wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu;

- nazywanie i rozpoznawanie figur geometrycznych: kwadrat, koło;

- interpretacja ruchowa muzyki

 

TYDZIEŃ IV. „NASI DOMOWI ULUBIEŃCY”

Cele:

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu;

- wypowiadanie się na podany temat;

- rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt;

- wyrażanie gestem i mimiką wyobrażonych stanów emocjonalnych;

 

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

WRZESIEŃ  2017

 

TYDZIEŃ I. „MOJE PRZEDSZKOLE-MOJA GRUPA”

Cele:

-tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu poprzez ruch, śpiew oraz zabawę;

-opracowanie kodeksu grupowego;

- wprowadzenie dyżurów oraz zapoznanie się ze swoim znaczkiem;

TYDZIEŃ II. „PRZEDSZKOLE – DRUGI DOM”

Cele:

- zachęcanie do określania i wyrażania swoich emocji;

- rozwijanie umiejętności malowania postaci ludzkiej;

- zachęcanie do wspólnego współdziałania;

TYDZIEŃ III. „ULICZNE SYGNAŁY”

Cele:

- zapoznanie z pojazdami specjalistycznymi, poznanie ich funkcji;

- zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi;

- budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi;

TYDZIEŃ IV. „JESIEŃ W LESIE ORAZ PARKU”

Cele:

- przybliżenie środowiska przyrodniczego jakim jest las i park;

- zapoznanie z wybranymi drzewami;

- rozwijanie zainteresowania zabawami badawczymi.