Plan Pracy Grupy VI

 

   C Z E R W I E C

 

 

Tematy kompleksowe:

 1. Takie same i inne
 2. Na naszym podwórku
 3. Nadszedł czas wakacji

 

 

Treści programowe:

-poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania ,warunków klimatycznych ,w jakich żyją

-poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras

-dostrzeganie swojej niepowtarzalności ,a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej

-określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury

-poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu :

(bawienia się w miejscach niedozwolonych, rozmawiania z obcymi ludźmi,

jedzenia nieznanych roślin, zbliżania się do nieznanych zwierząt,

bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego)

-przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy , huraganu

-poznawanie różnych środków transportu lądowego ,wodnego ,powietrznego

 

M A  J

 

 

Tematy kompleksowe:

1.W świecie muzyki

2.Mój region , moje państwo, moja Unia

3.Łąka wiosną

4.Moi rodzice

 

Treści programowe:

-zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek

-czytanie krótkich ilustrowanych tekstów

-określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od

-poznawanie legend, opowiadań wierszy dotyczących państwa polskiego

-podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych : flagi, godła, hymnu

-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

-czytanie krótkich ilustrowanych tekstów

-podawanie informacji ,jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

-określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

-dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i wykorzystaniem liczmanów

 

                                               

   KWIECIEŃ

 

Tematy kompleksowe :

 1. Nadeszła wiosna
 2. Wiosna na wsi
 3. Dbamy o Ziemię
 4. W świecie teatru

Treści programowe :

-nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się i odżywiania

-wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi

-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

-poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi

-nie niszczenie roślin

-wyrzucanie śmieci do kosza

-szanowanie wody, nie marnowanie jej

-poznawanie wystroju teatru (widownia, scena, kurtyna)

-umiejętne posługiwanie się rekwizytami

Uczymy się czytać:

-poznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

- czytanie krótkich ilustrowanych tekstów

Edukacja matematyczna:

-dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

-klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

-mierzenie przedmiotów, rozumienie stałości miary (wysokość, długość, szerokość)

 

PLANY MIESIĘCZNE – MARZEC

 TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. W ŚWIECIE ZWIERZĄT
 2. ZWIERZĘTA SPRZED MILIONÓW LAT
 3. MARCOWA POGODA
 4. NADESZŁA WIOSNA

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

POZNAJEMY PRZYRODĘ

WIOSNA

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt,

- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych w bezpośredniej obserwacji,

- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania;

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,

- poznawanie zwiastunów wiosny,

ZIMA

- poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości,

- poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin(olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

 

UCZYMY SIĘ CZYTAĆ

ELEMENTARNA NAUKA CZYTANIA

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,

- czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

 

 

 

NASZA EDUKACJA MATEMATYCZNA

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ LICZBOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI LICZENIA

- rozpoznawanie cyfr,

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,

- rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierówno licznych,

- zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE – LUTY

 1. ZABAWY NA ŚNIEGU
 2. TAK MIJA NAM CZAS
 3. NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

NASZE BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

Bawienie się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

 

DBAMY O NASZE ZDROWIE

Dbałość o higienę

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku

- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

UCZYMY SIĘ CZYTAĆ

Elementarna nauka czytania

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

- czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

 

NASZA EDUKACJA MATEMATYCZNA

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

- rozpoznawanie cyfr

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

 

ORGANIZACJA PRZESTRZENI I CZASU

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy

- zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy

- poznawanie wybranych mierników czasu

- odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze

- nazywanie pór dnia: rano, południe,  popołudnie, wieczór i noc.

 

NASZA ZIEMIA

Poznawanie świata

- poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa

- wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz

- poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego; słuchanie ciekawostek na ich temat

- gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem

- poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

 

 

STYCZEŃ

 

1.W ŚWIECIE BAŚNI

2.PAMIĘTAJMY O ZWIERZĘTACH

3.BABCIA I DZIADEK

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

INTERESUJEMY SIĘ KSIĄŻKĄ

Organizowanie w sali kącika książki

- systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej;

- zwracanie uwagi na budowę książek;

- przestrzeganie zasad korzystania z książek.

Wzbogacanie zainteresowania literaturą

- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;

- tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub ułożonego tekstu przez nie, a zapisanego przez nauczyciela.

 

 

UCZYMY SIĘ CZYTAĆ

Elementarna nauka czytania

- rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich;

- tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

 

NASZA EDUKACJA MATEMATYCZNA

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

- rozpoznawanie cyfr.

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

Rozwijanie intuicji geometrycznej

- nazywanie figur geometrycznych.

 

POZNAJEMY PRZYRODĘ W ZIMIE

- dokarmianie zwierząt w trudnych warunkach zimowych;

- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;

-  zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami np. ptakami;

- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

 

PLANY MIESIĘCZNE – GRUDZIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. CO ROBIMY W WOLNYM CZASIE?
 2. TO JUŻ ZIMA
 3. ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

POZNAJEMY PRZYRODĘ

Jesień

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych.

Zima

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy,

- poznawanie wybranych właściwości śniegu i lodu, zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

 

DBAMY O NASZE ZDROWIE

Dbałość o higienę

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

- przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

UCZYMY SIĘ CZYTAĆ

Elementarna nauka czytania

- rozpoznawanie liter drukowanych- małych i wielkich,

- tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

 

NASZA EDUKACJA MATEMATYCZNA

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

- rozpoznawanie cyfr.

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

Rozwijanie intuicji geometrycznej

- nazywanie figur geometrycznych.

 

 

NASZE RODZINY

Wzmacnianie więzów w rodzinie

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 

LISTOPAD – TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.DOMY I DOMKI

2.URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

3.PADA DESZCZ

4.ZDROWIE NASZYM SKARBEM

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola:

- poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.

Poznajemy przyrodę

- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy;

- obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią w przyrodzie, występujących zjawisk atmosferycznych;

- wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.

Uczymy się czytać

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;

- tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Edukacja matematyczna

- nazywanie figur geometrycznych;

- kształtowanie umiejętności liczenia;

- rozpoznawanie cyfr.

Kontakt z techniką

- bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, wideo;

- poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera).

Dbamy o nasze zdrowie

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;

- dbanie o higienę poprzez : codzienne mycie ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu;

- spożywanie zdrowej żywności: warzyw i owoców, mięsa, nabiału;

- ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów, napojów gazowanych.

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC   PAŹDZIERNIK

 

 1. JESIENIĄ  W  SADZIE

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

- zapoznanie z owocami z polskich sadów,

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty),

-  zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną i pisaną,

- kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

-  zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb: 1, 2

 - rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

 

WARZYWA ZNANE I LUBIANE

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,

- zachęcanie do wykonywania prostych potraw,

-zapoznanie z literą a – małą i wielką, drukowaną i pisaną, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- dzielenie słowa na głoski,

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3, rozpoznawanie poznanych cyfr,

-  tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie mowy,

-  rozwijanie słuchu fonematycznego,

 

  MOJA  RODZINA

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

 -  podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują,

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,

- podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty

 -  wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom,

  – dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka,

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,

- zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

- zapoznanie z figurą geometryczną – kwadratem,

-  rozwijanie mowy

 

ZWIERZĘTA  DOMOWE

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer,

-  nazywanie dorosłych i młodych zwierząt,

- zapoznanie z literą e – małą i wielką, drukowaną i pisaną,

- utrwalenie poznanych liter, tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- zapoznanie z hodowlą psa,

- dzielenie nazw obrazków na sylaby i na głoski. Układanie schematów i modeli tych nazw,

- zapoznanie z wyglądem cyfry 4,

 - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

 

 

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ – MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

1.NASZA GRUPA

 •  Współdziałanie w grupie (uczestniczenie we wspólnych zabawach na przykład ruchowych metodą R. Labana, W. Sherborne)
 • rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej (oglądanie zdjęć , słuchanie wierszy, opowiadań w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju)

 

2. JAKI JESTEM?

 • Określanie swoich cech fizycznych, określanie swoich ulubionych potraw, swoich zainteresowań
 • Współtworzenie przyjemnej atmosfery w grupie, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie  w grupie
 • Poznawanie świata przez zmysły

 

3. NASZ KONTAKT Z TECHNIKĄ

 • Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 • Poznawanie znaczenia pasów na jezdni , znaków drogowych itp.

 

 1. POZNAJEMY PRZYRODĘ – JESIEŃ
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie kącika przyrody, wykorzystanie w działalności plastycznej
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych
 • pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy