Plan Pracy Grupy VII

C Z E R W I E C

 

 

Tematy kompleksowe:

 1. Takie same i inne
 2. Na naszym podwórku
 3. Nadszedł czas wakacji

 

 

Treści programowe:

-poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania ,warunków klimatycznych ,w jakich żyją

-poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras

-dostrzeganie swojej niepowtarzalności ,a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej

-określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury

-poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu : (bawienia się w miejscach niedozwolonych, rozmawiania z obcymi ludźmi, jedzenia nieznanych roślin, zbliżania się do nieznanych zwierząt, bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego)

-przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy , huraganu

-poznawanie różnych środków transportu lądowego ,wodnego ,powietrznego

 

 

  Tematyka kompleksowa  na miesiąc maj

 

Mój region, moje państwo, moja Unia

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

- nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków i ciekawych miejsc

- poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością , swoim    regionem

- zapoznanie z Unią Europejską ( należące państwa, flaga, hymn)

- rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiedzi na temat opowiadania i ilustracji

- rozwijanie logicznego myślenia – wyciąganie wniosków

- rozwijanie sprawności ruchowej

 

Łąka  wiosną

Cele pracy wychowawczo- dydaktycznej:

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

- znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt

- rozwijanie mowy – oglądanie obrazków, zdjęć przedstawiających wiosenną łąkę, nazywanie zwierząt i roślin  układanie zdań na temat łąki

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- rozwijanie logicznego myślenia – rozwiązywanie krzyżówki

- rozwijanie sprawności manualnych – obrazek łąki wiosennej poprzez rozdmuchiwanie farby i odbijanie palców maczanych w farbie

 

 Moi rodzice

Cele pracy wychowawczo – dydaktycznej:

- podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech- wygląd, charakter

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

- rozwijanie umiejętności czytania – czytanie tekstu o zawodach rodziców

- rozwijanie umiejętności wokalnych – nauka piosenki

- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania – zabawy matematyczne

- doskonalenie sprawności manualnych – odwzorowywanie kształtów literopodobnych i liter.

 

 

 

Tematyka  kompleksowa  na miesiąc  kwiecień

 

 1. Wiosna na wsi.

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

-   poznawanie młodych i dorosłych zwierząt hodowanych na wsi

-  nazywanie domów zwierząt ,sposobu poruszania się, odżywiania

-  rozumienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi

-  zapoznanie z literą F-małą i wielką, drukowaną i pisaną

-  rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiedzi na temat opowiadania i ilustracji

-  rozwijanie logicznego myślenia- wyciąganie wniosków

-  rozwijanie sprawności ruchowej

 

 1. Dbamy o środowisko.

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

-  poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka

-  poznanie podstawowych zasad ochrony przyrody- tworzenie kodeksu Przyjaciela Przyrody

-  rozumienie określenia ochrona przyrody

- zapoznanie z literą Ż-małą i wielką ,pisaną i drukowaną

-  rozwijanie umiejętności klasyfikowania

-  rozwijanie logicznego myślenia

 

 1. W świecie teatru

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

-  zapoznanie z wyglądem teatru i osobami w nim pracującymi (scenograf, reżyser ,aktor)

-  tworzenie kącika teatralnego

-  poznanie różnych rodzajów teatru- kukiełkowy, muzyczny, pantomima

-  zapoznanie z literą H- wielką i małą, drukowaną i pisaną

-  mierzenie pojemności naczyń

-  doskonalenie sprawności manualnych- odwzorowywanie kształtów literopodobnych

 

4.W świecie muzyki

Cele pracy wychowawczo- dydaktycznej:

-  zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi

-  klasyfikowanie – podział instrumentów wg określonej cechy- sposób wydobywania dźwięku

-  zorganizowanie kącika muzycznego

-  rozwijanie umiejętności wokalnych

-  doskonalenie techniki czytania

-  rozwijanie orientacji przestrzennej -określanie strony prawej i lewej

-  wzbogacanie doświadczeń plastycznych – wykonanie prostych instrumentów muzycznych

 

Tematyka  kompleksowa na miesiąc marzec

 

 1. W świecie zwierząt.

Cele pracy wychowawczo –dydaktycznej :

-   dostrzeganie różnic w budowie, sposobie życia, poruszania i odżywiania dzikich zwierząt

-   rozpoznawanie w sytuacjach zabawowych  liter małych i dużych ,poznanie litery z

-  czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

-   rozpoznawanie cyfr, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem sytuacji zabawowych i użytkowych

-   przeliczanie elementów zbioru w czasie zabaw, prac porządkowych – zbiory równo i różnoliczne, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi

- rozwijanie ekspresji twórczej – tworzenie sytuacji umożliwiających eksperymentowanie

- rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w sali i na powietrzu

 

 1. Zwierzęta sprzed milionów lat

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

-   poznanie historii powstawania w  węgla kamiennego i jego właściwości

-  poznanie zwierząt żyjących w tym okresie- dinozaury i warunków w jakich żyły

-  rozróżnianie elementów świata fikcji od rzeczywistości

-  zapoznanie w sytuacjach zabawowych z literą u – mała i wielka, drukowana i pisana

- wprowadzeni zapisu graficznego liczby 9 poprzez zabawy graficzne- eksperymenty z przekształcaniem znanych cyfr

-  tworzenie warunków do rozwijania sprawności manualnych- rysowanie węglem

-  rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez zabawy z rytmem, dźwiękiem i ruchem

 

 1. Marcowa pogoda

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

-  obserwowanie zmian w przyrodzie związanych ze zbliżającą się nową porą roku – wiosną

-  poznanie charakterystycznych cech przedwiośnia

-  doskonalenie w sytuacjach zabawowych i okazjonalnych umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10

-  zapoznanie w trakcie zabaw z literą c- małą i wielką, drukowaną i pisaną

-  doskonalenie techniki czytania wyrazów o prostej budowie fonetycznej w trakcie działania

-  rozwijanie sprawności ruchowej poprzez systematyczny udział w ćwiczeniach ogólnorozwojowych i zabawach na powietrzu

-  założenie w sali kącika hodowli- wysianie i obserwowanie wzrostu roślin- wyciąganie wniosków, rozwijanie myślenia

 

 1. Wielkanoc

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

-  kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi

- praktyczne poznanie wybranych tradycji świątecznych- wykonanie pisanek różnymi technikami-wprowadzenie litery j-jajko

-  czytanie krótkich tekstów obrazowo-wyrazowych

-  rozwijanie umiejętności wokalnych- śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie historyjki obrazkowej

-  doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach matematycznych

 

 

TEMATY MIESIĄCA – LUTY

 

 • Zabawy na śniegu
 • Tak mija nam czas
 • Nie jesteśmy sami w kosmosie

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 1. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, bawienia się w miejscach niedozwolonych.
 2. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych, przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w zabawach ruchowych, spacerach.
 3. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Zwracanie uwagi na kalendarze i ich rola w określaniu dni tygodnia, miesięcy.
 4. Poznawanie wybranych mierników czasu.
 5. Odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.
 6. Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa.
 7. Wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz.
 8. Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego.
 9. Poznawanie zawodów związanych z kosmosem.

 

Uczymy się czytać. Rozpoznawanie liter: G, W, P.

Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna – rozpoznawanie cyfr, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Różnicowanie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych, zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

 

 

 Tematyka kompleksowa na miesiąc styczeń

 

 1. W bajkowym świecie z Babcią i Dziadkiem na balu.

 

Cele pracy wychowawczo- dydaktycznej:

 

- wzbudzanie zainteresowania literaturą poprzez słuchanie bajek i baśni-rozwijanie mowy

- wzbogacenie w sali kącika książek o nowe pozycje z literatury dziecięcej

- tworzenie własnych książek na podstawie ulubionych baśni- poznanie budowy książek

- wprowadzenie litery s – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- wprowadzenie znaku równości, mniejszości i większości

- rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia- gibkość i szybkość

-przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka- rozwijanie zdolności artystycznych

- przygotowanie prezentów dla gości – rozwijanie zdolności plastycznych

- wprowadzenie litery b- małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

- tworzenie z poznanych liter wyrazów i odczytywanie ich

- wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby7

 

 1. Pamiętamy o zwierzętach zimą.

 

Cele pracy wychowawczo – dydaktycznej:

 

-  zapoznanie z ptakami przylatującymi do Polaki na zimę

- zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach ze zwierzętami- dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo

- wprowadzenie litery n – małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

- zabawy muzyczno- ruchowe- rytmiczne poruszanie się przy piosenkach

- tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech- część wspólna zbioru

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia- wypowiedzi na podstawie historyjki obrazkowej

- zabawy ruchowe na powietrzu – hartowanie organizmów

 

 

Tematy kompleksowe na miesiąc grudzień

 

 1. Co robimy w wolnym czasie.

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej :

- obserwowanie zmian w przyrodzie

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych

- rozpoznawanie liter małych i wielkich – wprowadzenie litery L,l

- tworzenie z poznanych liter wyrazów i odczytywanie ich

- kształtowanie pojęcia liczby i umiejętności liczenia-rozpoznawanie cyfr

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem określonych cech

- kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych- wizyta Św.Mikołaja

- doskonalenie sprawności manualnych – Prezent dla Mikołaja

 

2.Święta tuż,tuż.

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

- kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych związanych ze świętami Bożego Narodzenia – kolędy ,pastorałki, jasełka, ubieranie choinki

- wzmacnianie więzi rodzinnej- okazywanie sobie uczuć

- rozpoznawanie liter, tworzenie wyrazów i odczytywanie ich- wprowadzenie litery  Y,y

- wprowadzenie zapisu liczbowego cyfry 6

- doskonalenie umiejętności wokalnych i aktorskich- przygotowanie Jasełek dla rodziców

 

3.Upływa czas – to już zima

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą –zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy- szron ,szadz, opady śniegu, lód

- poznawanie w zabawach badawczych wybranych właściwości  fizycznych lodu ,zwracanie uwagi na zanieczyszczenia które w sobie zatrzymuje

- wprowadzenie zapisu cyfry 0

- rozpoznawanie liter – wprowadzenie litery R,r

- kalendarz – sposoby zapisywania czasu- rozumienie pojęć liczb i symboli graficznych

- dostrzeganie rytmu w organizacji czasu i przestrzeni

 

 

Tematy kompleksowe na miesiąc listopad

 

 • Jesteśmy Polakami

Cele pracy wychowawczo – dydaktycznej :

- rozwijanie  poczucia  przynależności  narodowej, poznawanie legend ,wierszy dotyczących historii państwa polskiego

- poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i najważniejszych miejsc

- nazywanie największych rzek Polski – Wisły, Odry , morza, gór – Tatry, oraz większych miast

- zapoznanie z literą t- małą i wielką, drukowaną i pisaną

- wprowadzenie cyfry 5

- przygotowywanie uroczystości o charakterze rodzinnym – 11 listopada Święto Niepodległości

2.Tydzień  Zdrowia – Zdrowie  naszym skarbem

Cele  pracy wychowawczo – dydaktycznej :

- dbałość o higienę poprzez : ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych, codzienne mycie ciała, rąk i zębów,pobyt i ruch na świeżym powietrzu

-zachęcanie do doskonalenia sprawności fizycznej poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych

- spożywanie zdrowej żywności – warzywa, owoce

- wprowadzenie litery d – małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania –segregowanie figur geometrycznych

- umuzykalnianie – zabawy rytmiczne przy muzyce

- rozwijanie sprawności manualnej: kreślenie szlaczków , wycinanie drobnych elementów

3. Urządzenia  elektryczne  w  domu

Cele pracy wychowawczo – dydaktycznej :

- poznanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi – telefony komórkowe, komputery

- poznanie zasad bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń domowych – telewizor, komputer

- zapoznanie z literą k – małą i wielką, drukowaną i pisaną

- kształtowanie pojęć liczbowych- rozpoznawanie znanych cyfr

- rozwijanie zdolności muzycznej poprzez odtwarzanie prostych układów rytmicznych

- rozwijanie ekspresji plastycznej – poznanie techniki tworzenia z wikliny papierowej

4.Pada deszcz

- obserwowanie zmian w przyrodzie w okresie późnej jesieni- szaruga jesienna

- rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych

- rola wody w życiu ludzi i zwierząt

- budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną- pływanie i tonięcie ciał

- doskonalenie techniki czytania

- rozwijanie ekspresji plastycznej- malowanie z wykorzystaniem techniki – mokre w mokrym.

 

 

   Tematyka kompleksowa na miesiąc październik

 

 1. W sadzie

Cele pracy wychowawczo – dydaktycznej :

-  rozpoznawanie drzew owocowych po owocach

-  nazywanie różnych przetworów z owoców,

-  poznanie wybranych owoców egzotycznych,

-  zapoznanie z literą o- małą i wielką, pisaną i drukowaną,

-  rozpoznawanie i nazywanie znanych figur geometrycznych –   koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,

-  zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb-1,2,

-  doskonalenie sprawności manualnych- rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów, kreślenie szlaczków,

-  doskonalenie słuchu fonematycznego,

-  rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

 1. Warzywa znane i lubiane

       Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej:

-  rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw za pomocą  zmysłów : dotyku, wzroku, smaku i zapachu,

-  samodzielne wykonywanie przetworów z warzyw – surówki,- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

-  wprowadzenie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,

-  rozpoznawanie i nazywanie znanych liter w wyrazach,

-  czytanie całościowe wyrazów – nazwy warzyw,

-  zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3,

-  rozwijanie sprawności manualnych – lepienie z plasteliny, malowanie na ograniczonej powierzchni,

-  rozwijanie wrażliwości muzycznej – inscenizowanie piosenki ruchem,

-  rozwijanie sprawności ruchowej.

 

 1. Moja rodzina

Cele pracy wychowawczo dydaktycznej :

-  podawanie informacji na temat swojej rodziny,

-  wzmacnianie więzi z rodziną,

-  zapoznanie z historią własnej rodziny,

-  wprowadzenie litery m – małej i dużej, drukowanej i pisanej,

-  tworzenie z poznanych liter wyrazów i odczytywanie ich,

-  ćwiczenie sprawności manualnej – pisanie po śladach poznanych liter,

-  utrwalanie nazw i wyglądu figur geometrycznych – zabawy mozaiką geometryczną,

-  rozwijanie mowy – tworzenie zdrobnień, prawidłowe formułowanie wypowiedzi,

 

 1. Zwierzęta  domowe

       Cele pracy wychowawczo – dydaktycznej :

-  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu – pies, kot,

-  zapoznanie z literą e – małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-  tworzenie z poznanych liter wyrazów i odczytywanie ich,

-  rozwijanie sprawności manualnej – wydzieranie z papieru kolorowego, lepienie z plasteliny,

-  kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia,

-  zapoznanie z cyfrą 4 ,

-  rozwijanie zdolności wokalnych – nauka piosenki – Mały pies,

-  zapoznanie z zasadami zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu – obrona przed atakiem psa,

-  rozwijanie mowy – rozmowy na temat słuchanych  wierszy i opowiadań.

 

Tematy  kompleksowe na miesiąc wrzesień

 

 •  Nasze przedszkole.

Cele pracy wychowawczo – dydaktycznej:

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,

- wspólne ustalanie umów i zasad regulujących współżycie w grupie,

- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku, akceptacji,

- podawanie informacji o sobie, określanie swoich cech fizycznych i swoich zainteresowań,

- poznawanie świata poprzez zmysły dotyku, smaku, węchu, wzroku i słuchu,

- doskonalenie słuchu fonematycznego,

- rozwijanie umiejętności liczenia.

 

 • Moja droga do przedszkola.

    Cele pracy wychowawczo – dydaktycznej :

- doskonalenie znajomości zasad ruchu drogowego,

- poznawanie różnych środków transportu lądowego, wodnego i     powietrznego,

- utrwalanie znajomości figur geometrycznych,

- rozwijanie mowy – swobodne wypowiedzi na podstawie własnych     doświadczeń,

- doskonalenie sprawności manualnej – próby kreślenia szlaczków, składanie i zagniatanie papieru, wycinanie,

- rozwijanie sprawności fizycznej – zestawy zabaw i ćwiczeń ruchowych.

 

 • Nadeszła jesień.

     Cele pracy wychowawczo – dydaktycznej:

- budzenie zainteresowania przyrodą,

- rozpoznawanie drzew po liściach i ich owocach, rozumienie zjawiska usychania liści,

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie kącika przyrody, wykorzystanie ich w działalności matematycznej i plastycznej,

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i trujących,

- pokazywanie na wybranych przykładach zwierząt ,sposobu przygotowania się ich do zimy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego i aparatu artykulacyjnego,

- doskonalenie sprawności ruchowej.