Plan Pracy Grupy VIII

Tematy miesiąca czerwiec: 

           

 • Takie same i inne
 • Na naszym podwórku
 • Nadszedł czas wakacji

 

Treści programowe:

 

 • Poznawanie świata: nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych.
 • Poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras, zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata
 • Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy
 • Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów: bawienie się w miejscach niedozwolonych, rozmawianie z obcymi ludźmi, jedzenie nieznanych roślin, zbliżanie się do nieznanych zwierząt
 • Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w zabawach
 • Obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. lesie, na łące)
 • Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

 

 

 

Uczymy się czytać:

Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.,

 

Nasza edukacja matematyczna:

Orientacja przestrzenna. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych. Zapoznanie z figurą przestrzenną – kulą.

 

 

 

 

 

 

Tematy miesiąca maj:

            

 • W świecie muzyki
 • Mój region, moje państwo, moja Unia
 • Łąka wiosną
 • Moi rodzice

 

 

 

Treści programowe:

 • - zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek

- wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych lub innych przedmiotach (tworzenie orkiestry). Wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów

 • - nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, zabytków i miejsc

- poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, tworzenie planu swojego osiedla

- słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu

- poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego

- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu

- nazywanie największych rzek Polski, morza, gór oraz większych miast

 • - poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

- określanie znaczenia „barwy ochronne w życiu zwierząt”

 • - podawanie informacji jakie zawody wykonują nasi rodzice, czym się zajmują

- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech

- określanie czynności domowych wykonywanych przez członków rodziny

- przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków z okazji dnia mamy i taty

 

 

Uczymy się czytać:

Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

Nasza edukacja matematyczna:

Orientacja przestrzenna. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Poznawanie nominałów wybranych monet i banknotów, używanie ich papierowych sylwet w zabawie.

 

Tematy miesiąca kwiecień: 

           

 • Dbamy o Ziemię
 • Wiosna na wsi
 • W świecie teatru

 

Treści programowe:

 

 • Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np.: zatruwanie wód, powietrza, zabijanie zwierząt dla futer, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach.
 • Poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.
 • Poznawanie sposobów dbania o środowisko

- czyszczenie wody

- zakładanie filtrów na kominy fabryczne

- karanie za łamanie praw przyrody.

 • Wyjaśnianie określeń kwiaty chronione, zwierzęta chronione.
 • Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi.
 • Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.
 • Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
 • Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i teatrze.
 • Poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna oraz ludzi tam pracujących – aktor, reżyser, scenograf).
 • Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w teatrze.
 • Doszukiwanie się w utworach uniwersalnych wartości takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda.

 

Uczymy się czytać – rozpoznawanie liter: F, Ż, H.

Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie. Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

Nasza edukacja matematyczna – rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania, orientacja przestrzenna, mierzenie przedmiotów.

 

 

 

TEMATY MIESIĄCA – MARZEC

 

 • W świecie zwierząt
 • Zwierzęta sprzed milionów lat
 • Marcowa pogoda
 • Nadeszła wiosna

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

.

 1. Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.

Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych w bezpośredniej obserwacji.

Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.

 1. Poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości.

Poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

Poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

 1. / IV. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np. coraz dłuższe dni, wyższa temperatura, powracające ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty.

Poznawanie zwiastunów wiosny np. kwitnienie wierzby, pojawienie się pąków na drzewach i krzewach

 

Uczymy się czytać – rozpoznawanie liter: Z, U, C, Ł.

Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

 

Nasza edukacja matematyczna – kształtowanie pojęć liczbowych
i umiejętności liczenia, różnicowanie zbiorów równolicznych
i nierównolicznych.

Zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

 

 

Tematy miesiąca- STYCZEŃ

 • W świecie baśni
 • Pamiętamy o zwierzętach
 • Babcia i Dziadek

 

Zadania:

 • Systematycznie wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej
 • Zwracanie uwagi na budowę książki
 • Przestrzeganie zasad korzystania z książek
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • Tworzenie własnych książek
 • Dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych zimowych warunkach
 • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
 • Rozpoznawanie zwierząt po śladach pozostawionych na śniegu
 • Przygotowanie programu artystycznego dla dziadków, wykonanie upominków
 • Wzmacnianie więzi z rodziną

 

Uczymy się czytać. Rozpoznawanie liter: N, B, S.

Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna – kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia. Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania.

  

 

Tematy miesiąca – grudzień

 

 • Co robimy w wolnym czasie
 • To już zima
 • Święta tuż tuż

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu i śniegu, mgły, skracającej się długości dnia
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych
 • Przebywanie na świeżym powietrzu
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwrócenie uwagi na kolory i piękno przyrody w zimowej szacie
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich. Tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 

Uczymy się czytać. Rozpoznawanie liter: L, Y.

Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna – rozpoznawanie cyfr, klasyfikowanie przedmiotów.

   

 

  Tematy miesiąca – listopad

 

 • Domy i domki
 • Urządzenia elektryczne
 • Deszcz pada i pada
 • Zdrowie naszym skarbem

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • Poznawanie na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie
 • Nazywanie zawodów związanych z budownictwem
 • Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy
 • Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych
 • Poznawanie w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią oraz występujących zjawisk atmosferycznych
 • Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych
 • Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów, mycie rąk, przebywanie na świeżym powietrzu
 • Spożywanie zdrowej żywności, mięsa, nabiału

 

Poznanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: i, d, t, k

 

Rozpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich. Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

Rozpoznawanie cyfr i nazywanie figur geometrycznych

 

   

 

Tematy miesiąca – październik

 

Jesień w sadzie

Warzywa znane i lubiane

Zwierzęta domowe

Moja rodzina

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa „sad”
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki)
 • Poznawanie wybranych owoców egzotycznych
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, różnicowanie za pomocą wzroku, dotyku, smaku zapachu
 • Podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują.
 • Podawanie powiązań między członkami rodziny
 • Wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom.
 • Wzmacnianie więzi w rodzinie. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich.
 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowlane w domu.

 

 

POZNAWANIE LITER: O, A, M, E – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 

TEMATYKA ZAJĘĆ MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

I – NASZA GRUPA

 •  Współdziałanie w grupie (uczestniczenie we wspólnych zabawach na przykład ruchowych metodą R. Labana, W. Sherborne)
 • rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej (oglądanie zdjęć , słuchanie wierszy, opowiadań w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju)

II – JAKI JESTEM?

 • Określanie swoich cech fizycznych, określanie swoich ulubionych potraw, swoich zainteresowań
 • Współtworzenie przyjemnej atmosfery w grupie, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie  w grupie
 • Poznawanie świata przez zmysły

 

III – NASZ KONTAKT Z TECHNIKĄ

 • Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 • Poznawanie znaczenia pasów na jezdni , znaków drogowych itp.

 

VI – POZNAJEMY PRZYRODĘ – JESIEŃ

 • obserwowanie środowiska przyrodniczego
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie kącika przyrody, wykorzystanie w działalności plastycznej
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych
 • pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy