Plan Pracy Grupy VIII

 

 

 

Tematy miesiąca- STYCZEŃ

 • W świecie baśni
 • Pamiętamy o zwierzętach
 • Babcia i Dziadek

 

Zadania:

 • Systematycznie wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej
 • Zwracanie uwagi na budowę książki
 • Przestrzeganie zasad korzystania z książek
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • Tworzenie własnych książek
 • Dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych zimowych warunkach
 • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
 • Rozpoznawanie zwierząt po śladach pozostawionych na śniegu
 • Przygotowanie programu artystycznego dla dziadków, wykonanie upominków
 • Wzmacnianie więzi z rodziną

 

Uczymy się czytać. Rozpoznawanie liter: N, B, S.

Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna – kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia. Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania.

  

 

Tematy miesiąca – grudzień

 

 • Co robimy w wolnym czasie
 • To już zima
 • Święta tuż tuż

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu i śniegu, mgły, skracającej się długości dnia
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych
 • Przebywanie na świeżym powietrzu
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwrócenie uwagi na kolory i piękno przyrody w zimowej szacie
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich. Tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 

Uczymy się czytać. Rozpoznawanie liter: L, Y.

Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna – rozpoznawanie cyfr, klasyfikowanie przedmiotów.

   

 

  Tematy miesiąca – listopad

 

 • Domy i domki
 • Urządzenia elektryczne
 • Deszcz pada i pada
 • Zdrowie naszym skarbem

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • Poznawanie na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie
 • Nazywanie zawodów związanych z budownictwem
 • Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy
 • Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych
 • Poznawanie w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią oraz występujących zjawisk atmosferycznych
 • Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych
 • Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów, mycie rąk, przebywanie na świeżym powietrzu
 • Spożywanie zdrowej żywności, mięsa, nabiału

 

Poznanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: i, d, t, k

 

Rozpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich. Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

Rozpoznawanie cyfr i nazywanie figur geometrycznych

 

   

 

Tematy miesiąca – październik

 

Jesień w sadzie

Warzywa znane i lubiane

Zwierzęta domowe

Moja rodzina

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa „sad”
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki)
 • Poznawanie wybranych owoców egzotycznych
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, różnicowanie za pomocą wzroku, dotyku, smaku zapachu
 • Podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują.
 • Podawanie powiązań między członkami rodziny
 • Wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom.
 • Wzmacnianie więzi w rodzinie. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich.
 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowlane w domu.

 

 

POZNAWANIE LITER: O, A, M, E – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 

TEMATYKA ZAJĘĆ MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

I – NASZA GRUPA

 •  Współdziałanie w grupie (uczestniczenie we wspólnych zabawach na przykład ruchowych metodą R. Labana, W. Sherborne)
 • rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej (oglądanie zdjęć , słuchanie wierszy, opowiadań w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju)

II – JAKI JESTEM?

 • Określanie swoich cech fizycznych, określanie swoich ulubionych potraw, swoich zainteresowań
 • Współtworzenie przyjemnej atmosfery w grupie, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie  w grupie
 • Poznawanie świata przez zmysły

 

III – NASZ KONTAKT Z TECHNIKĄ

 • Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 • Poznawanie znaczenia pasów na jezdni , znaków drogowych itp.

 

VI – POZNAJEMY PRZYRODĘ – JESIEŃ

 • obserwowanie środowiska przyrodniczego
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie kącika przyrody, wykorzystanie w działalności plastycznej
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych
 • pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy