Plan Pracy Grupy VIII

PAŹDZIERNIK

 

Tematy:

 1. Idzie jesień przez ogród i sad.
 2. Idzie jesień…do zwierząt.
 3. Co z czego otrzymujemy.
 4. Idzie jesień z deszczem.

Cele ogólne:

 1. Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie.
 2. Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca samogłoski w słowie.
 3. Odkrywanie litery o,O – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 4. Rozwijanie sprawności manualnej.
 5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 6. Odkrywanie liter a,A – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 7. Rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci.
 8.  Odkrywanie liter m, M małej i wielkiej, pisanej i drukowanej.
 9. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.
 10. Utrwalenie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych.
 11. Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów.
 12. Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter.

 

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na miesiąc: WRZESIEŃ

 

Temat tygodnia:

 1. To jestem ja, mój wygląd.
 2. Moja grupa.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Idzie jesień.

Treści programowe:

 1. Tworzenia sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie.
 2. Utrwalenie nazw części ciała.
 3. Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania.
 4. Kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy.
 5. Rozwijanie umiejętności manualnych.
 6. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy.
 7. Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 8. Rozwijanie mowy.
 9. Stwarzanie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych.
 10.  Nazywanie wybranych drzew iglastych.
 11. Rozwijanie sprawności ruchowej.