Plan Pracy Grupy X

TREŚCI PROGRAMOWE – LUTY

 

Zimo, baw się z nami:

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,

- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie,

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, np. podczas bawienia się w miejscach niedozwolonych.

 

Tak mija czas:

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,

- nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i nocy.

 

 

Czy jesteśmy sami w kosmosie?:

- poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat,

- gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem,

- poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE – STYCZEŃ

 

Witamy Nowy Rok:

- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

 

W krainie baśni:

- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich,

- odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

- recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,

- oglądanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki,

- słuchanie czytanych przez nauczyciela fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu, zwracanie uwagi na piękno języka polskiego.

 

Moja babcia i mój dziadek:

- podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty,

- uczestniczenie w krótkim programie artystycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Ptaki zimą:

- dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach,

- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,

- zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami,

- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

 

Bezpieczne zabawy zimowe:

- wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw,

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),

- przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

TREŚCI PROGRAMOWE – GRUDZIEŃ

 

Przygotowanie do zimy:

- rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających u nas na zimę, odlatujących jesienią oraz przylatujących na zimę,

- poznanie sposobu przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy – zmiana futra,

- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt, które gromadzą zapasy na zimę,

- dostarczenie wiedzy na temat przygotowań ludzi do zimy – gromadzenie zapasów.

 

Nadchodzi zima:

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich,

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą: zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,

- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

 

 

Święta tuż – tuż:

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE – LISTOPAD

 

Domy i domki:

- określanie miejsca zamieszkania,

- poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola,

- poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie,

- uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,

- budowanie z naturalnych materiałów.

 

Urządzenia elektryczne:

- bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych,

- poznawanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi,

- poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego,

- poznawanie zasad działania wybranych urządzeń.

 

 

Dbamy o zdrowie:

- spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału, picie kompotów, soków,

- przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- dbanie o higienę ciała,

- systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia, przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa.

 

A deszcz pada i pada:

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

 

Na jesienny, smutny czas:

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,

- pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek,

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych,

- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE – PAŹDZIERNIK

 

Jesień w sadzie:

- rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa sad.

 

Dary ogrodu:

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku i zapachu,

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty), samodzielne wykonywanie wybranych.

 

 

Nasze rodziny:

- podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata,

- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny,

- pełnienie ról społecznych w toku zabaw tematycznych,

- podawanie informacji: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują,

- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech.

 

Domowi ulubieńcy:

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer,

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt,

- naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE – WRZESIEŃ

 

Nasza grupa:

 • podawanie swojego imienia, nazwiska,
 • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych,
 • spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem,
 • utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

Uliczne sygnały:

 • poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,
 • zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

 

 

Nadeszła jesień:

 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnienie zjawiska usychania liści,
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody,
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych,
 • pokazywanie na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy, zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt.