Plan Pracy Grupy X

TREŚCI PROGRAMOWE – CZERWIEC

 

Taki sam, ale inny:

- poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją,

- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie),

- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata,

- szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi).

 

Na moim podwórku:

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,

- bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

 

 

Nadchodzą wakacje:

- poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych,

- poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE – MAJ

 

Moja miejscowość, mój kraj:

- określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś),

- nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków,

- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu,

- poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc.

 

Wszystko może być muzyką:

- nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu,

- poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy i sposobu gry na nich,

- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,

- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,

- rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie.

 

 

Moi rodzice:

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,

- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu,

- wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny.

 

 

Wiosna na łące:

 

- oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno,

- obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie,

- poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek,

- obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy.

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE – KWIECIEŃ

 

Wiosna na wsi:

- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,

- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania

- wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

 

Dbamy o zdrowie:

- poznawanie sposobów dbania o zdrowie,

- wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherbornea,

- poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka.

 

 

Dbamy o Ziemię:

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi,

- nieniszczenie roślin,

- pomaganie zwierzętom,

- wyrzucanie śmieci do kosza,

- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi,

- niedeptanie trawników, klombów z kwiatami,

- szanowanie wody, niemarnowanie jej,

- wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione, poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.

 

 

Zabawa w teatr:

 

- oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu,

- uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów zwierząt i ludzi,

- przygotowanie kącika teatralnego,

- swobodne improwizacje, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci,

- wyjście do Teatru Capitol we Wrocławiu, poznanie znaczenia i zasad funkcjonowania teatru poprzez bezpośredni z nim kontakt.

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE – MARZEC

 

Poznajemy zwierzęta:

- poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych,

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt,

- wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.

 

Zwierzęta prehistoryczne:

- poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

 

 

Nadeszła wiosna:

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,

- poznawanie zwiastunów wiosny,

- oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno,

- omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).

 

 

Wielkanoc:

 

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętem Wielkanocy,

- szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy,

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji, miłości.

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE – LUTY

 

Zimo, baw się z nami:

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,

- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie,

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, np. podczas bawienia się w miejscach niedozwolonych.

 

Tak mija czas:

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,

- nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i nocy.

 

 

Czy jesteśmy sami w kosmosie?:

- poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat,

- gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem,

- poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE – STYCZEŃ

 

Witamy Nowy Rok:

- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

 

W krainie baśni:

- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich,

- odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

- recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,

- oglądanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki,

- słuchanie czytanych przez nauczyciela fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu, zwracanie uwagi na piękno języka polskiego.

 

Moja babcia i mój dziadek:

- podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty,

- uczestniczenie w krótkim programie artystycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Ptaki zimą:

- dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach,

- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,

- zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami,

- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

 

Bezpieczne zabawy zimowe:

- wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw,

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),

- przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

TREŚCI PROGRAMOWE – GRUDZIEŃ

 

Przygotowanie do zimy:

- rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających u nas na zimę, odlatujących jesienią oraz przylatujących na zimę,

- poznanie sposobu przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy – zmiana futra,

- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt, które gromadzą zapasy na zimę,

- dostarczenie wiedzy na temat przygotowań ludzi do zimy – gromadzenie zapasów.

 

Nadchodzi zima:

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich,

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą: zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,

- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

 

 

Święta tuż – tuż:

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE – LISTOPAD

 

Domy i domki:

- określanie miejsca zamieszkania,

- poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola,

- poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie,

- uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,

- budowanie z naturalnych materiałów.

 

Urządzenia elektryczne:

- bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych,

- poznawanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi,

- poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego,

- poznawanie zasad działania wybranych urządzeń.

 

 

Dbamy o zdrowie:

- spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału, picie kompotów, soków,

- przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- dbanie o higienę ciała,

- systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia, przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa.

 

A deszcz pada i pada:

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

 

Na jesienny, smutny czas:

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,

- pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek,

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych,

- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE – PAŹDZIERNIK

 

Jesień w sadzie:

- rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa sad.

 

Dary ogrodu:

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku i zapachu,

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty), samodzielne wykonywanie wybranych.

 

 

Nasze rodziny:

- podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata,

- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny,

- pełnienie ról społecznych w toku zabaw tematycznych,

- podawanie informacji: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują,

- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech.

 

Domowi ulubieńcy:

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer,

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt,

- naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE – WRZESIEŃ

 

Nasza grupa:

 • podawanie swojego imienia, nazwiska,
 • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych,
 • spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem,
 • utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

Uliczne sygnały:

 • poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,
 • zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

 

 

Nadeszła jesień:

 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnienie zjawiska usychania liści,
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody,
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych,
 • pokazywanie na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy, zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt.