Plan Pracy Grupy XI

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. IDZIE JESIEŃ PRZEZ LAS
 2. SAD JESIENIĄ   – DZIEŃ JABŁKA
 3. JESIENNY LAS                                     
 4. JESIENNI BADACZE PRZYRODY

 

TREŚCI PROGRAMOWE

 1. JA

- ZDOBYWANIE INFORMACJI I WIEDZY NA TEMAT ZMIAN ZACHODZĄCYCH JESIENIĄ ( JESIEN W MIEŚCIE , JESIEN W PARKU)

- OKREŚLANIE SWOICH ZAINTERESOWAŃ

( EMOCJE, RADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI)

- STARAM SIĘ BYĆ SAMODZIELNY

 

 1. PROCESY POZNAWCZE

- ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY W GRUPIE

- ROZWIJANIE WYOBRAŹNI DZIECIĘCEJ

-ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ

- SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE

- OKREŚLANIE W ZDANIU KOLEJNOSCI SŁÓW, ICH LICZBY

-OKREŚLANIE WIELKOŚCI

 

WYODRĘBNIANIE SYLAB W SŁOWACH, OKREŚLANIE ICH KOLEJNOŚCI LICZBY

 

 1. ELEMENTY MATEMATYKI

- LICZENIE

- PRZELICZANIE W ZAKRESIE 10

- TWORZENIE ZBIORÓW ( MNIEJ I WIECEJ)

- ROZPOZNAWANIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH

- TWORZENIE BUDOWLI PRZESTRZENNYCH 

-  TWORZENIE RYTMÓW Z OWOCÓW

 

 1. KOLEDZY- GRUPA PRZEDSZKOLNA

- DZIECIECE REALACJE

- ZASADY W GRUPIE

- PRZYPOMINANIE ZASAD BEZPIECZENSTWA W SALI I W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

- UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

 

 1. ŚWIAT WARTOŚCI

- WARTOŚCI SPOŁECZNE  I MORALNE

- ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE WARTOSCI

- ZACHOWANIE CZUJNOŚCI W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

 

 

 1. BEZPIECZENSTWO – DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO

- POZNAWANIE ZASAD RUCHU DROGOWEGO W CELU BEZPIECZEŃSTWA

- ZACHOWANIE CZUJNOSCI W SYTUACJACH, KTÓRE STANOWIĄ ZAGROŻENIE!

- POZNANIE NUMERÓW ALARMOWYCH

 

 1. PRZYRODA

- OBSERWACJA PRZYRODY ( ZMIAN ZACHODZACYCH W POSZECZGOLNYCH PORACH ROKU

- UCZESTNICZENIE W WYCIECZKACH POZWALAJACYCH ZAPOZNAĆ SIĘ Z ROŚLINAMI CZY ZWIERZĘTAMI

 

 1. W ŚWIECIE TECHNIKI – BADACZ

POZNAWANIE NARZEDZI , PRZYBORÓW DO OBSERWOWANIA I BADANIA OTOCZENIA

 

 1. W ŚWIECIE SZTUKI

- PROPAGOWANIE TREŚCI O TEMATYCE KULTURALNEJ , TRADYCJI KULTURALNYCH

- UWRAZLIWIANIE NA PIĘKNO I SZTUKĘ, TEATR

 

 

 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc wrzesień

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. TO JESTEM JA
 2. MOJA GRUPA
 3. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA                                       
 4. IDZIE JESIEŃ

 

TREŚCI PROGRAMOWE

 1. JA

- INFORMACJE O SOBIE

- PODAWANIE INFORMACJI O SOBIE

- OKREŚLANIE SWOICH ZAINTERESOWAŃ ( EMOCJE, RADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI)

 

 1. PROCESY POZNAWCZE

- PERCEPCJA ZA POMOCĄ OKAZYWANIA EMOCJI

- ROZUMIENIE ROLI ZMYSŁÓW

- SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE

- OKREŚLANIE W ZDANIU KOLEJNOŚCI SŁÓW, ICH LICZBY, WYODRĘBNIANIE SYLAB W SŁOWACH, OKREŚLANIE ICH KOLEJNOŚCI LICZBY

 

 1. ELEMENTY MATEMATYKI

- LICZENIE

- PRZELICZANIE W ZAKRESIE 10

- TWORZENIE ZBIORÓW ( MNIEJ I WIĘCEJ)

- ROZPOZNAWANIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH

- TWORZENIE BUDOWLI PRZESTRZENNYCH 

 

 1. KOLEDZY- GRUPA PRZEDSZKOLNA

- DZIECIĘCE RELACJE

- ZASADY W GRUPIE

- PRZYPOMINANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W SALI I W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

 

 1. ŚWIAT WARTOŚCI

- WARTOŚCI SPOŁECZNE  I MORALNE

- ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE WARTOŚCI

- ZACHOWANIE CZUJNOŚCI W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

 

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO – DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO

- POZNAWANIE ZASAD RUCHU DROGOWEGO W CELU BEZPIECZEŃSTWA

- ZACHOWANIE CZUJNOŚCI W SYTUACJACH, KTÓRE STANOWIĄ ZAGROŻENIE!

- POZNANIE NUMERÓW ALARMOWYCH

 

 1. PRZYRODA

- OBSERWACJA PRZYRODY ( ZMIAN ZACHODZĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH PORACH ROKU

- UCZESTNICZENIE W WYCIECZKACH POZWALAJĄCYCH ZAPOZNAĆ SIĘ Z ROŚLINAMI CZY ZWIERZĘTAMI

 

 1. W ŚWIECIE TECHNIKI – BADACZ

POZNAWANIE NARZĘDZI , PRZYBORÓW DO OBSERWOWANIA I BADANIA OTOCZENIA

 

 1. W ŚWIECIE SZTUKI

- PROPAGOWANIE TREŚCI O TEMATYCE KULTURALNEJ , TRADYCJI KULTURALNYCH

- UWRAŻLIWIANIE NA PIĘKNO I SZTUKĘ, TEATR