SPOTKANIA ADAPTACYJNE


SPOTKANIA ADAPTACYJNE odbędą się 19 i 20 czerwca 2017r. (poniedziałek i wtorek),

w godzinach 9:OO – 11:OO.

Zapraszamy wszystkie nowo przyjęte dzieci wraz z Rodzicami.


W programie: warsztaty umuzykalniające i plastyczne dla dzieci, zabawy z rówieśnikami, smaczny poczęstunek

oraz spotkanie Rodziców z Dyrektorem przedszkola.