SPOTKANIE ADAPTACYJNE


SPOTKANIE ADAPTACYJNE odbędzie się 14 czerwca 2016r. (wtorek),

w godzinach 9:OO – 11:OO.

Zapraszamy wszystkie nowo przyjęte dzieci wraz z Rodzicami.


W programie: warsztaty umuzykalniające i plastyczne dla dzieci, zabawy z rówieśnikami, smaczny poczęstunek oraz spotkanie Rodziców z Dyrektorem przedszkola.