Kalendarz Imprez Stałych

IMPREZY STAŁE

WRZESIEŃSprzątanie Świata
PAŹDZIERNIKUroczyste pasowanie na przedszkolaka
LISTOPADAndrzejki
GRUDZIEŃSpotkanie z Mikołajem, Wieczory Wigilijne, Jasełka
STYCZEŃUroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
LUTYBal karnawałowy
MARZECDzień Cudaka - powitanie wiosny
KWIECIEŃWiosenny koncert muzyczny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej
MAJUroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty
CZERWIECFestyn z okazji Dnia Dziecka, uroczyste pożegnanie 6-latków