Opłaty

UWAGA!

Przelewy dokonywane przez rodziców wpływają na indywidualne konta wirtualne, z tytułu pobytu i żywienia dzieci w przedszkolu.

Indywidualne konta wirtualne są widoczne na e-mailach z odpłatnością.

 

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE – obowiązuje od 1 września 2023r.

Dzieci 3, 4 i 5-letnie:

5 godzin dziennie – jest bezpłatne,

w pozostałym czasie: za każdą rozpoczętą godzinę płacimy 1,30 PLN

Dzieci 6-letnie

nie płacą za wychowanie i opiekę od 1 września roku szkolnego, w którym ukończyły 6 lat.

Rodziny wielodzietne:

na pisemny wniosek mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z opłaty za opiekę i wychowanie.

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE – obowiązuje od 1 września 2022r.

4 posiłki: śniadanie + zupa z deserem + II danie + podwieczorek = 12,50 PLN (125 % stawki)

3 posiłki: śniadanie + zupa z deserem + II danie = 10,00 PLN (100% stawki)

2 posiłki: śniadanie + zupa z deserem = 5,00 PLN (50% stawki)

1 posiłek: śniadanie lub podwieczorek = 2,50 PLN (25% stawki)