Plan Pracy Grupy 1a

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ MIESIĄC LIPIEC

 

Tematy:

 1. Tajemnice wody.
 2. Co wiemy o ogniu?
 3. Co potrafi powietrze?
 4. Jaka jest ziemia?

Cele:

 1. Poznanie cech charakterystycznych żywiołu – wody i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;
 2. Zaobserwowanie jaka rolę pełni ogień w życiu człowieka;
 3. Wymienianie cech charakterystycznych powietrza;
 4. Poznanie znaczenia ziemi w życiu człowieka;
 5. Rozwijanie sprawności całego ciała;
 6. Nabywanie sprawności manualnej;
 7. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 8. Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
 9. Liczenie palców, przedmiotów itp.;
 10. Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
 11. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającym się latem;
 12. Odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
 13. Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwracanie na ubiór tych osób;
 14. Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 15. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ MIESIĄC CZERWIEC

 

Tematy:

 1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
 2. Lato, lato, lato czeka.
 3. Wkrótce wakacje.
 4. Zwiedzamy świat.

 

Cele:

 1. Próby nazywania swoich emocji (np. radość, smutek, złość, złość);
 2. Próby określania swoich stanów emocjonalnych;
 3. Rozwijanie sprawności całego ciała;
 4. Nabywanie sprawności manualnej;
 5. Nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 6. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 7. Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
 8. Liczenie palców, przedmiotów itp.;
 9. Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
 10. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającym się latem;
 11. Odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
 12. Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwracanie na ubiór tych osób;
 13. Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 14. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

 

 

PLAN PRACY NA MIESIĄC MAJ

 

TEMATY:

 1. W świecie zwierząt.
 2. Co w trawie piszczy.
 3. Moja mama i mój tata.
 4. W świecie emocji.

 

 TREŚCI PROGRAMOWE:

 1. Rozwijanie mowy.
 2. Rozwijanie logicznego myślenia.
 3. Poznanie zwierząt zamieszkujących dżunglę.
 4. Rozwijanie umiejętności liczenia, tworzenie zbiorów.
 5. Rozwijanie mowy, percepcji słuchowej.
 6. Kształtowanie zdolności reagowania ruchem na dźwięki instrumentów.
 7. Rozwijanie zdolności skupienia uwagi podczas działania.
 8. Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 9. Poznawanie nazw kwiatów i zwierząt na łące.
 10. Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej.
 11. Rozwijanie sprawności fizycznej.
 12. Doskonalenie umiejętności plastycznych.
 13. Rozbudzanie więzi emocjonalnej w rodzinie.
 14. Poznawanie znaczenia roli rodziców w życiu dziecka.
 • Rozwijanie zdolności łączenia ruchu z dźwiękiem.
 1. Rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej.
 2. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 3. Rozwijanie sprawności manualnej.
 4. Poznawanie emocji jakie na co dzień towarzyszą człowiekowi.
 5. Kształtowanie umiejętności nazywania emocji, nazywania ich.

 

 

PLAN PRACY NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

 TEMATY:

 1. Wiosna na wsi.
 2. Puk, puk, to ja, sztuka.
 3. Dbamy o przyrodę.
 4. Polska – moja ojczyzna.

 

 TREŚCI PROGRAMOWE:

 1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 2. Rozwijanie umiejętności liczenia, tworzenie zbiorów.
 3. Rozwijanie mowy, percepcji słuchowej.
 4. Kształtowanie zdolności reagowania ruchem na dźwięki instrumentów.
 5. Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi.
 6. Rozwijanie zdolności skupienia uwagi podczas działania.
 7. Zapoznanie ze sposobami dbania o Ziemię.
 8. Zapoznanie z kolorami pojemników na odpady.
 9. Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej.
 10. Rozwijanie sprawności fizycznej.
 11. Doskonalenie umiejętności plastycznych.
 12. Rozbudzanie zainteresowań najbliższą okolicą.
 13. Poznawanie utworu muzyki klasycznej.
 14. Zapoznanie z symbolami naszej ojczyzny: godło, flaga, hymn.
 • Rozwijanie zdolności łączenia ruchu z dźwiękiem.
 1. Rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej.
 2. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 3. Rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

MIESIĄC MARZEC

 

Tematy:

 1. Zwierzęta sprzed milionów lat.
 2. Pogoda marcowa.
 3. Wiosno, ach to Ty!

Cele:

 1. Oglądanie obrazków przedstawiających dinozaury;
 2. Poznanie znaczenia przysłowia „W marcu jak w garncu”;
 3. Rozpoznawanie i nazywanie pierwszych gatunków ptaków przylatujących do Polski na wiosnę:
 4. Poznanie zwyczajów i potraw wielkanocnych;
 5. Korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
 6. Rozwijanie sprawności całego ciała;
 7. Nabywanie sprawności manualnej;
 8. Nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 9. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 10. Budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
 11. Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
 12. Powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
 13. Nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
 14. Liczenie palców, przedmiotów itp.;
 15. Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
 16. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną;
 17. Odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
 18. Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwracanie na ubiór tych osób;
 19. Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 20. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

MIESIĄC LUTY

 

Tematy:

 1. Bajki, baśnie, bajeczki.
 2. Wspaniałe zabawy na śniegu.
 3. Tajemnice kosmosu.
 4. W dziecięcym laboratorium.

Cele:

 1. Poznanie bohatera bajki Pinokio.
 2. Utrwalanie stosowania liczebników porządkowych.
 3. Utrwalanie pojęcia para.
 4. Poznanie sposobu powstawania książki.
 5. Rozwijanie umiejętności segregowania.
 6. Obejrzenie reprodukcji malarskich obrazów związanych z zimą.
 7. Poznanie sportów zimowych oraz zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.
 8. Zapoznanie z nazwami planet w Układzie Słonecznym.
 9. Poznanie, czym jest Droga Mleczna i kiedy ją można zaobserwować.
 10. Wykonanie eksperymentów wspólnie z N.
 11. Odwzorowywanie prostych kształtów.
 12. Określenie, jakie przedmioty przyciąga magnes.
 13. Rozwijanie percepcji słuchowej.
 14. Utrwalanie nazw kolorów.
 15. Doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów.
 16. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się.
 17. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych.
 18. Aktywny udział w zabawach integrujących grupę.

 

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

na miesiąc WRZESIEŃ

 

Tematy:

 1. W przedszkolu.
 2. Oto ja.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Jesień w parku, w lesie.

Cele ogólne:

 1. Zachęcanie do wypowiadania się na swój temat, rozwijanie mowy.
 2. Poznawanie zasad panujących w przedszkolu.
 3. Poznawanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.
 4. Integracja dzieci.
 5. Ilustrowanie piosenki ruchem, rozwijanie poczucia rytmu.
 6. Poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 7. Rozwijanie narządów artykulacyjnych.
 8. Rozwijanie sprawności manualnej.
 9. Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej.
 10. Poznanie oznak jesieni.
 11. Zachęcanie do obserwacji przyrody.
 12. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
 13. Rozwijanie umiejętności wokalnych.