Plan Pracy Grupy 4b

PLAN PRACY NA KWIECIEŃ

1. Mamy różne charaktery
2. Wiosna na wsi
3. Dbamy o przyrodę
4. Polska-moja ojczyzna

TREŚCI PROGRAMOWE:
• słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej „ Moje emocje” wypowiadanie się na temat treści, odpowiadanie na pytania
• rozwiązywanie zagadek pantomimicznych
• poznają podstawowe wartości
• będą stosować określenia: długi, krótki, dłuższy, krótszy
• poznanie litery Ł,ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• odpowiedzą na pytania do quizu
• poszerzą wiedzę o emocjach
• odróżnią zachowania pozytywne od zachowań negatywnych
• wypowiedzą się na temat przyjaźni
• wykonają pracę plastyczną Przyjacielskie stworki
• będą rozwijać kreatywność
• poznanie litery F, f: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej- Zarembu „Uparty kogut” wypowiadanie się na temat treści, odpowiadanie na pytania
• słuchanie opowiadania Wiktorii Kowalskiej oraz Macieja Ciechomskiego „Misja ratunkowa” wypowiadanie się na temat treści, odpowiadanie na pytania
• będą dzielić nazwy zwierząt na głoski i na sylaby
• dowiedzą się, co jedzą zwierzęta z gospodarstw wiejskich
• będą rozpoznawać odgłosy zwierząt wiejskich
• wysłuchają i nauczą się piosenki „Zapracowany kogut”
• będą ważyć różne przedmioty: określać co jest lżejsze a co cięższe
• dowiedzą się, jak wygląda praca rolnika kiedyś, a jak wygląda teraz
• słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Generał Mamuś” wypowiadanie się na temat treści, odpowiadanie na pytania
• wysłuchają i nauczą się piosenki „Nasza planeta Ziemia”
• poznanie litery ż, Ż: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• utrwalą zasady segregowania śmieci
• będą układać sekwencję według wzoru (rytmu)
• będą przeliczać w dostępnym dla siebie zakresie
• wypowiedzą się na temat ekologii i bycia ekologiem
• rozwiną umiejętność tworzenia kodu
• określą, kiedy jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Ziemi
• słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej „Moje miejsce na ziemi” oraz legendy Mariana Orłonia „O Lechu i Białym Orle” wypowiadanie się na temat treści, odpowiadanie na pytania
• poznanie litery h, H: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• poznają charakterystyczne miejsca swojego regionu
• wysłuchają piosenki „Polska- moja ojczyzna” i ją zaśpiewają
• dowiedzą się jakie są symbole narodowe
• poznają flagi państw europejskich
• dowiedzą się jak wygląda flaga Unii Europejskiej
• dowiedzą się, kiedy jest obchodzony Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
• rozwiążą zagadki
• wysłuchają hymnu Polski