Zajęcia Dodatkowe

Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która czuwa nad jakością pracy – uczy obcowania ze sztuką (kino, teatr, muzeum, filharmonia), przyrodą i zachowań proekologicznych.

Niemniejszą uwagę poświęca się edukacji regionalnej, kultywowaniu tradycji i patriotyzmu – organizując wycieczki umożliwiające dzieciom poznanie regionu Dolnego Śląska; systematycznie zapoznając dzieci z historią Wrocławia, jego legendami i zabytkami; kultywując tradycje narodowe; poznając obrzędy świąteczne, tańce i piosenki ludowe.

Oprócz zajęć prowadzonych codziennie przez nauczycielki w poszczególnych grupach, wychowankowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych bezpłatnych, finansowanych przez Gminę:

  • religia (prowadzona przez nauczycielkę-katechetkę)
  • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna (prowadzona przez specjalistę)
  • logopedia z logorytmiką (prowadzona przez specjalistę)
  • terapia pedagogiczna (prowadzona przez nauczycielki z odpowiednimi kwalifikacjami)
  • naukę języka angielskiego (prowadzoną przez nauczycielki z odpowiednimi kwalifikacjami)
  • zajęcia umuzykalniające (prowadzone przez nauczycielki poszczególnych grup)

Poza tym, dzieci 5 i 6-letnie systematycznie uczestniczą w koncertach muzycznych, a raz w miesiącu wszystkie dzieci oglądają przedstawienia teatralne przygotowywane przez profesjonalnych aktorów. Obydwie formy finansowane z funduszu Rady Rodziców.