Plan Pracy Grupa 1c

 

TEMATYKA: CZERWIEC

 

 1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
 2. Lato, lato, lato czeka.
 3. Wkrótce wakacje.
 4. Zwiedzamy świat.

 

Treści programowe:

Rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy ogólnej.

– Zapoznanie z pojęciem rówieśnicy.

– Określanie nastroju, nazywanie swoich emocji.

– Rozwijanie umiejętności segregowania, rozwijanie umiejętności  porównywania zbiorów.

-Wdrażanie do tolerancji.

– Rysowanie linii po śladach.

– Wymienia cechy charakterystyczne nowej pory roku – lato.

– Nazywanie części garderoby, którą nosimy latem.

– Wymienia wybrane środki transportu.

– Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

 • nieoddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych
 • rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi.

– Rozbudzanie zainteresowania podróżowaniem, które jest wzbogacaniem  wiedzy   i jest przyjemnością.

– Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

 

 

 

 

 

TEMATYKA : MAJ

 

 1. W świecie zwierząt.
 2. Co w trawie piszczy?
 3. Moja mama i mój tata.
 4. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

 

 

Treści programowe:

 

– Rozwijanie mowy,

– Rozwijanie logicznego myślenia

– Zapoznanie z pojęciem  „ sawanna”

– Poznawanie zwierząt zamieszkujących  sawannę i dżunglę

– Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt

– Poznawanie nazw kwiatów i zwierząt na łące

– Zapoznanie z pojęciem rówieśnicy

– Nazywanie członków rodziny  i wykonywanych przez nich czynności domowych

– Próby słownego określania  uczuć  do swoich  najbliższych

– Zapoznanie z pojęciem rówieśnicy

– Rozwijanie umiejętności liczenia

– Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 4,

– Tworzenie zbiorów

– Przyswajanie wiedzy o życiu dzieci w innych krajach

– Kształcenie percepcji słuchowo-ruchowej,

– Rozwijanie umiejętności poruszania się w rytmie muzyki

– Rozwijanie sprawności fizycznej,

– Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy

 

TEMATYKA: KWIECIEŃ

 1. Wiosna na wsi.
 2. Dbamy o przyrodę.
 3. Puk, puk, to ja, sztuka.
 4. Polska – moja ojczyzna.

 

Treści programowe:

Poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,

– Rozpoznawanie  i nazywanie  zwierząt z wiejskiego podwórka.

– Rozpoznawanie  głosów wydawanych przez wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka.

– Nazywanie „dzieci” wybranych zwierząt z wiejskiego podwórka.

– Rozwiązywanie  zagadek słownych i obrazkowych.

– Dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie  w stosunku do nich życzliwość i troskę.

– Rozwijanie umiejętności liczenia,

– Zapoznanie z wiosennymi pracami rolnika

– Zapoznanie ze sposobami dbania o Ziemię,

– Zdobywanie informacji na temat prawidłowej segregacji śmieci.

– Zapoznanie z kolorami pojemników na odpady,

– Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi,

– Rozwijanie umiejętności przeliczania, tworzenie zbiorów,

– Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą,

– Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, zabytków

− Podawanie adresu zamieszkania, adresu przedszkola

− Poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, regionem.

 

 

TEMATYKA  – LUTY

 1. Baśnie, bajki, bajeczki.
 2. Wspaniałe zabawy na śniegu.
 3. Tajemnice kosmosu.
 4. W dziecięcym laboratorium.

Treści programowe:

W pierwszym tygodniu dzieci:

− będą oglądać książeczki i baśnie

− będą głosować na ulubioną baśń

− będą rozwijać umiejętność przeliczania w zakresie 3

− będą utrwalać stosowanie liczebników porządkowych

− utrwalą pojęcie para

− dowiedzą się, jak powstaje książka

− dowiedzą się, dlaczego nie powinno się kłamać

 

W drugim tygodniu dzieci:

będą rozwijać umiejętność segregowania

− dowiedzą się, jaki jest prawidłowy ubiór na zabawy na śniegu

− obejrzą reprodukcje malarskie obrazów związanych z zimą

− dowiedzą się, jakie są sporty zimowe

− poznają zasady bezpiecznej zabawy na śniegu

 

W trzecim tygodniu dzieci:

będą przeliczać w dostępnym dla siebie zakresie

− obejrzą albumy i książki związane z kosmosem

− dowiedzą się, jakie planety są w Układzie Słonecznym

− stworzą ufoludki z plasteliny

− wypowiedzą się na temat pojazdów kosmicznych

− będą układać sylwety pojazdów kosmicznych od najmniejszej do największej

− dowiedzą się, czym jest Droga Mleczna i kiedy ją można zaobserwować

 

W czwartym tygodniu dzieci:

− będą doskonalić znajomość kolorów

− będą odwzorowywać proste kształty

− dowiedzą się, jakie przedmioty przyciąga magnes

 

 

TEMATYKA:  WRZESIEŃ

 1. i 2. Pierwszy raz w przedszkolu.
 2. i 4. Jesień w sadzie i w ogrodzie.

 

Treści programowe

 

To ja

– Podawanie informacji o sobie:

* podawanie imienia, nazwiska.

– Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych:

* zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,

* zakładanie ubrań, butów,

* korzystanie z toalety.

 

Nasza grupa

– Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

* poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,

* przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

– Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji:

* podejmowanie prób wspólnych  zabaw.

 

Poznajemy przyrodę

– Jesień

* rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą  wzroku, dotyku, smaku, zapachu,

* rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie