Plan Pracy Grupy 1b

Tematy na czerwiec:

 

 1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
 2. Lato, lato czeka….
 3. Wkrótce wakacje

 

 

Treści programowe:

 

– zapoznanie z pojęciem ,,rówieśnicy”;

– określenie różnic  w wyglądzie dzieci z różnych stron świata, a także podobieństw w zachowaniu i potrzeb do bycia szczęśliwym;

– zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata;

– rozróżnianie elementów letniej garderoby;

– zapoznanie z miejscami, które można zwiedzać w trakcie wakacji;

– określenie środków transportu, którymi można udać się na wakacje;

– zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania na wakacjach;

– ilustrowanie piosenki ruchem, wyrabianie wyobraźni muzycznej i koordynacji słuchowo-ruchowej;

– rozwijanie umiejętności przeliczania, porównywanie liczebności zbiorów;

– kształtowanie odruchu prawidłowej postawy, rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tematy na maj:

 

 1. W świecie zwierząt
 2. Co w trawie piszczy?
 3. Moja mama i mój tato

 

 

Treści programowe:

 

– zapoznanie z wybranymi przedstawicielami zwierząt sawanny, mórz, oceanów, lasów i pól – określanie specyfiki poszczególnych ekosystemów;

– zapoznanie z fauną i florą ekosystemu – łąka – rozpoznawanie i nazywanie roślin, owadów;

– rozumienie pojęcia  ,,barwa ochronna” u owadów;

– określenie znaczenia i roli rodziny w życiu każdego dziecka- budzenie szacunku dla najbliższej rodziny; utrwalenie znajomości imion mamy i taty;

– rozwijanie narządów mowy poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach logopedycznych i ćwiczeniach oddechowych

– rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych o rożnym charakterze;

– rozwijanie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie;

– rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej. reagowanie na ustalone sygnały  wzrokowe i słuchowe

– rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce;

– rozwijanie umiejętności organizowania miejsca pracy;

– rozwijanie logicznego myślenia, kojarzenia faktów w trakcie rozwiązywania zagadek;

 

 

 

Tematy na kwiecień:

 

 1. Wiosna na wsi
 2. Dbamy o przyrodę
 3. Polska moja Ojczyzna

 

Treści programowe:

 

– zapoznanie z wybranymi przedstawicielami zwierząt z wiejskiego podwórka – określanie i nazywanie poszczególnych części ciała oraz rozpoznawanie głosów przez nie wydawanych;

– poszerzenie wiadomości na temat prac w gospodarstwie wiejskim;

– poznanie i nazywanie zwierząt, które dają mleko oraz określenie produktów powstających z mleka;

– zapoznanie z zagadnieniami w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi – określenie zagrożeń dla przyrody, ważności i sposobów oszczędzania wody,  segregowania śmieci -określenie kolorów pojemników na odpady;

– zapoznanie z zabudową charakterystyczną dla miejsca zamieszkania dziecka

– poznanie symboli narodowych – flaga i herb;

– poznanie hymnu – określenie miejsc i sytuacji, w których jest śpiewany;

– wysłuchanie polskich legend

– nabywanie umiejętności segregowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie oraz prawidłowego liczenia;

– kształtowanie odruchu prawidłowej postawy oraz rozwijanie sprawności fizycznej w trakcie aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych;

– rozwijanie aktywności twórczej;

– rozwijanie logicznego myślenia, kojarzenia faktów w trakcie rozwiązywania zagadek;

 

 

 

Tematy na marzec:

 

 1. Zwierzęta sprzed milionów lat
 2. Pogoda marcowa
 3. Nadchodzi wiosna
 4. Czas Świąt Wielkanocnych

 

Treści programowe:

 

– zapoznanie z podstawowymi przedstawicielami  fauny i flory sprzed milionów lat – dinozaury i paprocie – poszerzenie zasobu słownictwa czynnego

– zapoznanie z elementami marcowej pogody oraz symbolami pogodowymi

– kształtowanie umiejętności uzupełniania kalendarza pogody

– przybliżenie znaczenia przysłowia  W marcu jak w garncu oraz powiedzenia ubierać się na cebulkę

– zapoznanie z pierwszymi oznakami wiosny − rozpoznawanie i nazwanie charakterystycznych gatunków ptaków przylatujących do Polski na wiosnę

– wyjaśnienie pojęcia  ptaki lecą kluczem

– zapoznanie z tradycjami Świąt Wielkanocnych – świąteczne potrawy, malowanie jajek, dekorowanie koszyczka wielkanocnego

– przybliżenie pojęcia żart obrazkowy

– rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania oraz wyrabianie umiejętności reagowania ruchem na dźwięki muzyczne

– zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowo-naśladowczych

– ilustrowanie piosenki ruchem, kształcenie percepcji słuchowo-ruchowej

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz rozwijanie umiejętności przeliczania

 

Tematy na luty:

 

 1. Bajki, baśnie……
 2. Zabawy na śniegu
 3. Tajemnice kosmosu
 4. W laboratorium

 

Treści programowe:

 

– zapoznanie ze sposobem powstawania i korzystania z książek – określenie miejsca, nabywanie umiejętności bezpiecznego  przewracania kartek

– rozwijanie umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych

– zapoznanie z właściwościami śniegu

– rozwijanie zainteresowań zabawami zimowymi

– rozwijanie umiejętności uczestnictwa we wspólnej, zgodnej zabawie i podejmowania wspólnych decyzji

– kształcenie percepcji słuchowo-ruchowej

– rozwijanie zainteresowań tematyką dotyczącą kosmosu – określenie i nazywanie planet Układu Słonecznego

– rozwijanie umiejętności  wskazywania różnic i podobieństw

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów

– zapoznanie z zakresem pojęcia ,,eksperyment” – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów – rozbudzanie ciekawości dzieci

– rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie trzech

– rozwijanie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych

– rozwijanie ekspresji poprzez ilustrowanie piosenki ruchem

– kształtowanie odruchu prawidłowej postawy oraz umiejętności wykonywania podskoków obunóż

 

 

WRZESIEŃ 2023

 

Tematy:

 

 1. Jesteśmy w przedszkolu – 2 tyg.
 2. Jesień w parku
 3. Zjadamy owoce – jabłka, gruszki, śliwki.

 

 

Treści programowe:

 

– poznanie imion kolegów, koleżanek i pań z grupy

– zapoznanie z pomieszczeniami w najbliższym otoczeniu dziecka oraz ich przeznaczeniem

– rozpoznawanie i nazywanie swojego znaczka w szatni

– poznanie zasad panujących w przedszkolu – w sali i w ogrodzie przedszkolnym

– branie udziału w zabawach integrujących grupę

– zapoznanie z ustawieniem w rzędzie i parach; rozumienie pojęcia para

– rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów

– zapoznanie z oznakami jesieni – oglądanie drzew w najbliższym otoczeniu

– poznanie i nazywanie wyglądu liści kasztanowca, dębu i ich owoców

– zachęcanie do uczestniczenia w zabawach muzyczno-ruchowych

– usystematyzowanie wiadomości o owocach – jabłkach, gruszkach, śliwkach

– rozwijanie mowy w trakcie odpowiadania na pytania i swobodnych wypowiedzi

– doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbioru