Plan Pracy Grupy 2a

CZERWIEC

TEMATY:
1. CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ DO SZCZĘŚCIA?
2. LATO, LATO, LATO CZEKA
3. WKRÓTCE WAKACJE
4. ZWIEDZAMY ŚWIAT

TREŚCI PROGRAMOWE:
 Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie z rówieśnikami
 Nawiązywanie relacji z kolegami i koleżankami
 Rozwijanie świadomości własnego ciała
 Kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń
 Rozwijanie orientacji przestrzennej
 Bogacenie słownictwa, poprawne wypowiadanie się zdaniami
 Rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej
 Reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne
 Kształcenie percepcji słuchowo- ruchowej
 Rozwijanie umiejętności liczenia
 Budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy
 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
 Rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej
 Rozwijanie zainteresowań badawczych
 Rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności dziecięcej
 Budowanie pozytywnych relacji w grupie
 Rozwijanie logicznego myślenia
 Stymulowanie do poznawania świata
 Kształtowanie poczucia rytmu, umiejętności wokalno- tanecznych
 Rozwijanie sprawności fizycznej

 

TEMATY KOMPLEKSOWE – MAJ 2024r.

 

  1. PUK, PUK, TO JA, SZTUKA
  2. W ŚWIECIE ZWIERZĄT
  3. CO W TRAWIE PISZCZY?
  4. MOJA MAMA I MÓJ TATA

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

–  próby nazywania swoich emocji;

– stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych;

– dzielenie się swoimi przeżyciami;

– słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów;

– odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;

– dzielenie się wrażeniami z pobytu poza miejscem zamieszkania, np. z wycieczki;

– liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych w zakresie dostępnym dziecku;

– malowanie pędzlem, wycinanie, składanie papieru, tworzenie kompozycji z różnych materiałów;

– uczestniczenie w zabawach muzyczno ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych;

– uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;

– uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;

– przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego na terenie placu zabaw.

 

 

LUTY

TEMATY:
1. BAJKI, BAŚNIE, BAJECZKI
2. WSPANIAŁE ZABAWY NA ŚNIEGU
3. TAJEMNICE KOSMOSU
4. W DZIECIĘCYM LABORATORIUM

TREŚCI PROGRAMOWE:
 Rozwijanie umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych
 Uczestniczenie w improwizacji muzycznej z użyciem instrumentów muzycznych
 Rozwijanie logicznego myślenia
 Uświadomienie korzyści, jakie niesie ze sobą ruch
 Rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów
 Przeliczanie w zakresie 5
 Kształcenie percepcji słuchowo- ruchowej
 Rozwijanie mowy i bogacenie słownictwa
 Zapoznanie z zabawami i sportami zimowymi
 Zachowanie ostrożności podczas zabaw na śniegu i lodzie
 Rozwijanie sprawności manualnej
 Zapoznanie z kosmosem, planetami w układzie słonecznym
 Rozwijanie wyobraźni
 Wyrabianie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw
 Rozwijanie poczucia rytmu
 Zachęcanie do eksperymentowania, rozwijanie zainteresowań badawczych
 Poznawanie właściwości magnesu
 Budzenie zainteresowania muzyką klasyczną

 

TEMATY KOMPLEKSOWE – WRZESIEŃ 2023                            

 

  1. W PRZEDSZKOLU
  2. OTO JA
  3. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
  4. JESIEŃ W PARKU, W LESIE

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

– dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;

– pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;

– określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, kolor oczu,

– nabywanie świadomości własnego ciała;

– uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmicznych, pląsach przy muzyce;

– wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;

– swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;

– nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;

– odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.