Realizowane Programy

W placówce realizuje się podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci – NASZE PRZEDSZKOLE autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

Głównym kierunkiem działania przedszkola jest „wychowanie przez sztukę”. Z tego powodu w pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej dąży się do rozwijania aktywności twórczej – zarówno muzycznej, teatralnej, plastycznej, jak i ruchowej. Preferowane są aktywne metody pracy i zajęcia uwzględniające indywidualne potrzeby każdego dziecka. W przedszkolu zostało wdrożonych kilka programów własnych nauczycielek:

  • program profilaktyki logopedycznej,
  • programy adaptacyjne,
  • programy profilaktyczne: BEZPIECZNIE, ZNACZY ZDROWO, BĄDŹ BEZPIECZNY,
  • program przeciwko agresji: NA SCENIE ŻYCIA,
  • program terapii pedagogicznej,
  • program ekologiczny: JA I ŚWIAT WOKÓŁ MNIE,
  • program edukacyjny: ŚWIAT SYMBOLI I ZNAKÓW,
  • programy z zakresu edukacji regionalnej

W przedszkolu wykorzystuje się innowacyjne metody nauczania, takie jak: metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, pedagogika zabawy KLANZA, kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona oraz edukacja matematyczna E.Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Krakowskiej w zakresie wspólnego diagnozowania dzieci – istnieje możliwość kontaktu z psychologiem i pedagogiem na terenie przedszkola.

Ponadto, od lat prowadzone są wspólne działania z Radą Osiedla „HUBY” i Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci – poznawanie zasad ruchu drogowego oraz Ośrodkiem Opiekuńczo-Adaptacyjnym MOPS przy Ciepłej – festyny rodzinne i spotkania Jasełkowe, podczas których nasi wychowankowie prezentują swoje umiejętności taneczno-wokalne. Aktywnie wygląda również współpraca z LOP – dzięki czemu nasi wychowankowie mają możliwość corocznych, bezpłatnych warsztatów ekologicznych w Arboretum w Sycowie.

Przedszkole współpracuje również z Uniwersytetem Wrocławskim, Akademią Wychowania Fizycznego, Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeami, Teatrami i innymi instytucjami kulturalnymi na terenie Wrocławia.